ویکی ناروتو / بوروتو

جاشین (Jashin)

اشتراک‌گذاری
جاشین (Jashin)
نشان جاشین

جاشین (Jashin – به معنی قلب شرور؛ ایزد شیطانی؛ طرح شیطانی) یک خدای مورد پرستش توسط حامیان جاشین است. نشان جاشین یک مثلث وارونه در یک دایره است.

نگاه کلی

بنا بر گفته هیدان، جاشین چیزی جز مرگ و ویرانی مطلق نمی‌خواهد. در کتاب هیدن آکاتسوکی، هیدان این سرویس را به عنوان یک خدمت عمومی در نظر می‌گیرد، و با کشتن مردم آن‌ها را از ترس مرگ نجات می‌دهد.

در رمان کوتاه کونوها شیندن، کونوها پس از رویارویی با هیدان به تحقیق در مورد جاشین پرداخت. با این حال آن‌ها نتوانستند اطلاعات قطعی در مورد این آیین بدست آورند و در واقع نتوانستند فردی معتفد به این مذهب را پیدا کنند. با این اطلاعات اندک، گزارش رسمی کونوها این احتمال را ارائه داد که جاشین در واقع ساخته خود هیدان بوده است. چند سال پس از جنگ جهانی چهارم شینوبی، کونوها برای تحقیق دوباره روی جاشینیسم به یوگاکوره پیوست. آن‌ها موفق به یافتن فرقه‌ای از جاشینیست‌ها به رهبری ریوشکی شدند که این اعضای آن مسافران را برای قربانی کردن به جاشین می‌ربودند. میرای ساروتوبی با کمک کاکاشی هاتاکه و مایت گای موفق شد جلوی این فرقه را بگیرد.

دانستنی‌ها