ویکی مورتال کمبت

کرونیکا (Kronika)

اشتراک‌گذاری

کرونیکا

Kronika

کرونیکا (Kronika) مورتال کمبت

جنسیت

مونث

سکونت

Kronika’s Keep

گونه

تایتان

سلاح

  • خنجر پنهان

کرونیکا (Kronika) شخصیت و آنتاگونیست حاضر در Mortal Kombat 11 است. او نگهبان زمان، معمار سرنوشت جهان و مادر شیناک و ستریون است.

به خاطر سیاست‌های جدید و بی‌رحمانه‌ی ریدن برای برخورد شدید با نیروهای شروری که Earthrealm را تهدید می‌کنند، کرونیکا که پسرش اولین قربانی این سیاست بود، این وضعیت را یک عامل ناتوزان در میان نیروی خیر و شر تلقی کرد، و به همین جهت به دنبال بازنویسی رویدادها است. او قصد ایجاد عصر جدیدی را دارد که گذشته و حال را با هم ادغام می‌کند.

بنا بر گفته ریدن، کرونیکا تنها فردی است که قادر است نیروهای زمان را دستکاری کند. او همچنین اشاره کرده است که کرونیکا بارها برای یافتن کمال خط زمانی را ریست کرده است.