ویکی مورتال کمبت

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سورین

اشتراک‌گذاری
سورین

سوریِن‌ها (Saurian) که همچنین با عنوان رپتورها و زاتران‌ها شناخته می‌شوند، گونه‌ای در مورتال کمبت هستند.

شرح

سورین‌ها خزنده‌هایی انسان‌نما هستند به واسطه‌ی دایناسورها تکامل یافته‌اند. آن‌ها روی دو پا می‌ایستند و با داشتن مغز بزرگ‌تر از اجدادشان، پتانسیل تفکر پیچیده‌تری دارند. آن‌ها همچنین قادر هستند شکل خود را تغییر دهند تا نامرئی یا شبیه به انسان شوند.

در اولین فیلم Mortal Kombat رپتایل قادر بود خود را تبدیل به یک مجسمه بکند. Saurianها قادرند با محیط پیرامون خود ترکیب شوند که از این ویژگی برای استتار استفاده می‌کنند. همچنین در Mortal Kombat: Conquest تغذیه‌ی آن‌ها نشان داده شد که شامل حشرات زنده و کرم بود.

آن‌ها دارای یک جامعه زن‌سالار هستند، و هر سورین که از نفوذ رئیس قبیله دور شده باشد به تدریج برخی قابلیت‌های خود را از دست می‌دهد. بزاق آن‌ها متشکل از مایعات اسیدی قوی است که به راحتی می‌تواند فولاد و یا گوشت بدن انسان را ذوب کند. این بزاق به اندازه‌ای قدرتمند است که می‌تواند حتی سایر سورین‌ها را هم بکشد، موضوعی که در Mortal Kombat: Conquest نیز نشان داده شد.

اعضای شناخته شده

  • رپتایل
  • کاملین
  • کملین (احتمالا)
  • کومودای (Defenders of the Realm)
  • کری و آنکا (Conquest)
صفحات دیگر