ویکی دنیای سینمایی مارول

قبیله جباری (Jabari Tribe)

اشتراک‌گذاری

قبیله جباری

Jabari Tribe

قبیله جباری (Jabari Tribe) - دنیای سینمایی مارول

رهبر

مباکو

مرکز فرماندهی

شهر گوریل، سرزمین جباری

حاضر در

پلنگ سیاه
انتقام‌جویان: جنگ ابدیت

وضعیت

فعال

قبیله جباری (Jabari Tribe) یا قبیله کوهستان، قبیله‌ای شامل واکاندایی‌ها است که از استفاده‌ی ویبرانیوم اجتناب کردند و خودشان را از جریان اصلی اجتماعی کشور جدا کردند. آن‌ها وفادار به عادات سنتی از جمله پرستش هانومان، خدای گوریل هستند، و مخالف حکومت مدرن تچالا، دارنده عنوان پلنگ سیاه هستند. رهبر قبیله جباری مباکو است.

دانستنی‌ها

  • قبیله جباری برگرفته از قبیله کارو از اتیوپی و قبیله اژدها از مالی است.
  • جباری با گویش یوروبایی صحبت می‌کنند، بر خلاف واکاندایی‌های شهر طلایی که با گویش خوسایی صحبت می‌کنند.