بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله جباری

اشتراک‌گذاری

قبیله جباری

Jabari Tribe

قبیله جباری - دنیای سینمایی مارول

قبیله جباری (Jabari Tribe) یا قبیله کوهستان، قبیله‌ای شامل واکاندایی‌ها است که از استفاده‌ی ویبرانیوم اجتناب کردند و خودشان را از جریان اصلی اجتماعی کشور جدا کردند. آن‌ها وفادار به عادات سنتی از جمله پرستش هانومان، خدای گوریل هستند، و مخالف الهه پلنگ بست (Bast) هستند.

در حالی که در ابتدا آن‌ها دشمن تچالا بودند، اما به همراه رهبر خود مباکو با تچالا متحد شدند تا اریک کیل‌مانگر و نقشه‌هایش را متوقف کنند. پس از این نبرد، به مباکو یک کرسی در شورای قبیله‌ای واکاندا اعطا شد، و آن‌ها متحد پادشاه شدند. دو سال بعد، آن‌ها به پادشاه خود و انتقام‌جویان در نبرد واکاندا کمک کردند، اما تانوس با استفاده از شش سنگ ابدیت بیشتر آن‌ها را محو کرد.

پس از رستاخیز قربانیان تانوس، قبیله جباری دوباره به متحدان زمین پیوستند و در آخرین ایستادگی علیه ارتش این تایتان دیوانه مبارزه کردند.

دانستنی‌ها

  • قبیله جباری برگرفته از قبیله کارو از اتیوپی و قبیله اژدها از مالی است.
  • جباری با گویش یوروبایی صحبت می‌کنند، بر خلاف واکاندایی‌های شهر طلایی که با گویش خوسایی صحبت می‌کنند.
صفحات دیگر