ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فرگشتی عالی

اشتراک‌گذاری

فرگشتی عالی

High Evolutionary

فرگشتی عالی - دنیای سینمایی مارول

گونه

سایبورگ

جنسیت

مذکر

عنوان

مدیرعامل اورگوکورپ (قبلا)

وابسته به

اورگوکورپ (قبلا)

نمایش‌ها

فیلم‌ها:
نگهبانان کهکشان (اشاره غیرمستقیم)
نگهبانان کهکشان بخش ۲ (اشاره غیرمستقیم)

بازیگر

چوکودی ایووجی

فرگشتی عالی (High Evolutionary) یک متخصص ژنتیک است که به دنبال ایجاد یک گونه‌ی بی‌نقص است که برتر از سایر گونه‌های حیاتی است که از نظر او پایین هستند، و همچنین هدفش ساخت یک آرمان‌شهر است. او شرکت تحقیقاتی خود به نام اورگوکورپ (OrgoCorp) را برای آزمایش‌های مهندسی ژنتیک خود تأسیس کرد که این شرکت مسئول ایجاد فرم‌های حیات متعدد در سراسر کهکشان بوده است. او با هدف تشکیل تمدنی بی‌عیب و نقص برای سکونت در زمین-متقابل، موجوداتی مانند راکت راکون را ربود تا از طریق ابزارهای بیونیک و به شکل غیرقانونی آن‌ها را تکامل بدهد. راکون اطلاعاتی کلیدی را برای توسعه انسان‌نماها در اختیار او قرار داد اما فرشگتی عالی هنوز هم قصد داشت راکت و نمونه‌های دنباله‌روی او را از بین ببرد. با این حال راکت موفق به فرار شد و صورت او را نیز تخریب کرد، به طوری که مجبور به پوشیدن ماسک مصنوعی و ایمپلنت‌های سایبرنتیک شد.

سال‌ها بعد، فرشگتی عالی به دنبال گرفتن راکت برای هوش بالای او بود تا آزمایش‌های خود را بهبود ببخشد، زیرا انسان‌های فعلی برای او ناقص بودند. این امر او و شرکتش را با نگهبانان کهکشان درگیر کرد، گروهی که قادر به شکست دادن او شد و نمونه‌های آزمایشی او را آزاد کرد. نگهبانان او را به شدت مجروح کردند، اگرچه راکت تصمیم گرفت از جان او بگذرد. به دلیل خود-تخریبی آزمایشگاه‌های آرت، درکس ویرانگر او را به مکانی امن منتقل کرد و او به خاطر جنایت‌هایش در نووور زندانی شد.

صفحات دیگر