بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بلیپ (Blip)

اشتراک‌گذاری

بلیپ

Blip

بلیپ (Blip) - دنیای سینمایی مارول

مکان

تاسیسات انتقام‌جویان جدید، نیویورک

جنگ

تایم هیست

تاریخ

اکتبر ۲۰۲۳

نتیجه

احیا شدن قربانیان بشکن توسط هالک

طرح از

انتقام‌جویان

اجرا توسط

بلیپ (Blip) رویدادی بود که طی آن هالک با پوشیدن دستکش آهنی نانوی تونی استارک تلاش کرد تا قربانیان بشکن تانوس را در سراسر جهان احیا کند. این رویداد با موفقیت انجام شد و نیمی از جمعیت جهان که توسط تانوس محو شده بودند دوباره احیا شدند.

شرح

پس از آن که تمام سنگ‌های ابدیت از گذشته جمع‌آوری شد به زمان حال منتقل شد، تونی استارک، راکت راکون و بروس بنر با استفاده از فناوری نانوی استارک بر اساس دانش‌شان از دستکش ابدیت سابق، کار بر روی یک دستکش نانو را شروع کردند. هنگامی که این دستکش نانو تکمیل شد، ثور داوطلب شد که این دستکش را استفاده کند اما با توجه به این که تشعشعات گامای سنگ‌ها می‌توانست جان افراد بگیرد، بنر به دلیل شرایط فیزیکی مناسبت‌تر از سایر اعضا داوطلب شد تا این دستکش را به دست کند.

بلیپ (Blip)
پوشیدن دستکش آهنی نانو توسط هالک

در نهایت بنر نیروی سنگ‌ها را در بدن خود جریان داد و با تحول دردی شدید با انگشتان خود بشکنی زد و سرانجام موفق به احیای قربانیان رویداد بشکن شد که پنج سال پیش ناپدید شده بودند.

صفحات دیگر