ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اترنیتی

اشتراک‌گذاری

اترنیتی

Eternity

اترنیتی - دنیای سینمایی مارول

نام مستعار

موجود بسیار قدرتمند
آرزوی خوش

جنسیت

مذکر

تاریخ تولد

ابتدای زمان

ابدیت یا اترنیتی (Eternity) یکی از موجودات کیهانی است. او در قلمرویی ساکن است که تنها از دروازه‌های ابدیت قابل دسترس است. گفته شده است که اولین فردی که به اترنیتی دسترسی پیدا کند می‌تواند یک آرزوی خود را برآورده کند. زمانی که گور قصاب خدا به این شرایط دست یافت آرزو کرد تا دخترش لاو دوباره احیا شود که آرزویش برآورده شد.

پیش‌زمینه

در شروع زمان، ابدیت در کنار انتروپی، بی‌نهایت، و مرگ اقدام به ساخت سنگ‌های ابدیت کردند.

سپس ابدیت در بُعدی از چندجهانی ساکن شد که متشکل از یک اقیانوس بی‌پایان و آسمان‌های آفتابی بود. ابدیت و سایر موجودات در قالب یک نقاشی کیهانی در معبدی در سیاره موراگ به تصویر کشیده شده‌اند. دانش ابدیت و موقعیت تقریبی او در میان موجودات مختلف چندجهانی شناخته شده است.

صفحات دیگر