ویکی Marvel's Spider Man

لباس وینتیج کامیک بوک

اشتراک‌گذاری

لباس وینتیج کامیک بوک

Vintage Comic Book Suit

لباس وینتیج کامیک بوک - Marvel's Spider Man

بها

۴ توکن بک‌پک، ۴ توکن چلنج، و ۴ توکن کرایم

مورد نیاز

لول ۴۱

قدرت

Quips
طعنه زدن به دشمنان

لباس وینتیج کامیک بوک (Vintage Comic Book Suit) لباسی قابل استفاده در Marvel's Spider-Man است که بازیکنان می‌توانند آن را در لول ۴۱ باز کنند. بهای این لباس ۴ توکن بک‌پک، ۴ توکن چلنج، و ۴ توکن کرایم است.

خصوصیات

طراحی این لباس شبیه به لباس کلاسیک است با این تفاوت که حالت کارتونی یا سل شیدینگ (cel-shading) دارد. سل شیدینگ کمک می‌کند تا ظاهر این لباس احساس کمیک‌های اسپایدرمن را الفا کند. بر خلاف لباس کلاسیک روی مچ‌های این لباس پرتاب‌کننده‌های تار دیده نمی‌شود.

قدرت لباس

قدرت ویژه این لباس Quips (طعنه‌ها) است. این قابلیت مزیتی در مبارزات ندارد به جز این به مقدار اندکی دشمنان را گیج می‌کند. بازیکنان با فعال کردن این قدرت می‌توانند کنایه‌های نیش‌دار اسپایدرمن را در هنگام مبارزات بشنوند.

صفحات دیگر