ویکی Marvel's Spider Man

لباس کلاسیک (Classic Suit)

اشتراک‌گذاری

لباس کلاسیک

Classic Suit

لباس کلاسیک (Classic Suit) - Marvel's Spider Man

بها

۲ توکن کوله‌پشتی (Backpack)
۲ توکن جرم (Crime)

نیاز به

ماموریت Something Old, Something New

قدرت

Web Blossom

لباس کلاسیک (Classic Suit) لباسی است که در آغاز Marvel's Spider-Man تخریب می‌شود اما بازیکنان قادر به باز کردن نسخه تعمیر شده‌ی آن هستند.

این لباس بر اساس جامه‌ی اصلی و نمادین اسپایدرمن است که در اکثر کمیک‌ها آن را به تن داشته است.

قدرت لباس

این لباس با قدرت ویژه Web Blossom همراه است که به اسپایدرمن اجازه می‌دهد تا با تار خود یک حمله همه-جانبه و چرخشی را انجام دهد و تمام دشمنان اطراف خود را هدف قرار دهد،‌ که این حمله می‌تواند دشمنان را به دیوار یا اشیای دیگر بچسباند.