بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لباس اسپایدر-پانک

اشتراک‌گذاری

لباس اسپایدر-پانک

Spider-Punk Suit

لباس اسپایدر-پانک - Marvel's Spider Man

بها

۳ توکن کوله‌پشتی
۳ توکن جرم
۲ توکن لندمارک

نیاز به

پیش خرید بازی یا لول ۱۳

قدرت

Rock Out
انفجار دشمنان به وسیله موج‌های صدا

نمایش اصلی

مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز جلد ۳

لباس اسپایدر-پانک (Spider-Punk Suit) یکی از لباس‌های قابل استفاده در Marvel's Spider-Man و Marvel's Spider-Man 2 است. در بازی اول این لباس بخشی از «بسته‌ی لباس اسپایدی» است، بسته‌ای شامل سه لباس که به عنوان جایزه پیش‌خرید است.

بازیکنان بدون پیش خرید بازی می‌توانند این لباس را در لول ۱۳ به دست آورند.

قدرت لباس

قدرت Rock Out قادر به منفجر کردن دشمنان است و با فرستاده شدن آن‌ها به هوا، موج‌های گیتار اسپایدرمن آن‌ها را به عقب پرتاب می‌کند.

لباس اسپایدر-پانک
صفحات دیگر