بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سیمبیوت‌ها

اشتراک‌گذاری

سیمبیوت‌ها

Symbiotes

سیمبیوت‌ها - Marvel's Spider Man

رهبر

اعضای برجسته

اسکریم
کارنج

مقر عملیات‌ها

سیمبیوت‌ها یا سیمبایوت‌ها (Symbiotes) یک جناح متخاصم در Marvel's Spider-Man 2 هستند. پس از اینکه ونوم بر کریون و شکارچیانش پیروز شد، این سیمبیوت بیگانه شروع به آلوده کردن غیرنظامیان کرد و آن‌ها را نیز به سیمبیوت تبدیل کرد تا به عنوان ارتشی در خدمت او باشند.

تاریخچه

Marvel's Spider-Man 2

پس از پیروزی ونوم بر کریون، هری از قدرت این سیمبیوت استفاده کرد تا مردم را در سراسر شهر گرفتار کند و آن‌ها را با سمبیوت‌های خود آلوده کند. او قصد داشت یک ارتش سیمبیوت را ایجاد کند و از قدرت شهاب سنگی که سال‌ها پیش به زمین سقوط کرده بود استفاده کند تا «جهان را شفا ببخشد» و بدین ترتیب تهاجمی از بیگانگان آغاز شد. افراد آلوده شده فرستاده می‌شدند تا افراد بیشتری را آلوده کنند و همچنین از او محافظت کنند. پارک مرکزی، لانه‌ای بود که شهاب سنگ در آنجا پنهان شده بود.

پیتر پارکر و مایلز مورالز به عنوان مردان عنکبوتی با این سیمبیوت‌ها مبارزه کردند. هری که می‌خواست پیتر به ارتش او بپیوند، او را آلوده کرد. با این حال، مایلز و مستر نگاتیو مداخله کردند و پیتر را از کنترل سمبیوت‌ها آزاد کردند و یک سیمبیوت کاملا جدید به نام آنتی-ونوم را ساختند. این سیمبیوت جدید مانند سایر سمبیوت‌ها بود، اما توانایی مقابله مستقیم با نقاط قوت آن‌ها را نیز داشت. مایلز همچنین یک نارنجک مبتنی بر صدا را برای مقابله با آن‌ها ایجاد کرد و از این ضعف شناخته شده آن‌ها در برابر صداهای فراصوتی استفاده کرد. او چندین عدد از این نارنجک‌ها و یک تفنگ بی‌حسی صوتی را به مری جین واتسون داد، که او وقتی برای بازیابی شهاب‌سنگ به لانه سمبیوت‌ها فرستاده شد، از آن استفاده کرد.

پس از اینکه این سه ونوم را شکست دادند و شهاب سنگ را از بین بردند، هنوز هم سمبیوت‌های زیادی در نیویورک پرسه می‌زنند. پیتر و مایلز تلاش برای شکست دادن آن‌ها را ادامه دادند.

صفحات دیگر