زبیشک (Zbyshek)

زبیشک

Zbyshek

زبیشک (Zbyshek) Kingdom Come Deliverance

ملیت

بوهمی

رنگ مو

قهوه‌ای

جنسیت

مرد

وابستگی

رانت
باند رانت
اریک
استفان تت

زبیشک (Zbyshek) رابطه چندان صمیمی با هنری، فریتز، متیو و متیاس نداشت، اما با هانس رفیق بود، حتی وقتی هنری و دوستانش به سمت خانه پدر هانس کود پرتاب می‌کردند او با آن‌ها برخورد کرد. او کمی منفور بود به خاطر این یک سره با هانس می‌گشت، کسی که خانواده و اجدادش آلمانی بودند.

هنگام هجوم پادشاه زیگیزموند به اسکالیس، زبیشک موفق شد فرار کند و برای این کار ترزا را به سمت کومان‌ها هدایت کرد. ترزا اسیر شد و تقریبا مورد تجاوز قرار گرفته بود اما به لطف مداخله هنری توانست فرار کند.

بعد از هجوم، Zbyshek سعی کرد از اجساد دزدی کند، اما یک سگ که صاحبش مرده بود جلوی این کار او را گرفت. کمی بعد هنری وارد محل شد و در نهایت او فرار کرد اما مدتی بعد همراه با رانت و گروهی از افرادش بازگشت و هنری وارد درگیری شد که تا حد مرگ نیز رفت. با این حال زمانی که رانت قصد تمام کردن کار هنری را داشت، ترزا و سر روبارد از تالمبرگ سر رسیدند و راهزنان را فراری دادند.