کومان ها (Cumans)

کومان ها

Cumans

کومان ها (Cumans) Kingdom Come Deliverance

منطقه

کومانیا
مجارستان

زبان رسمی

مجارستانی

مذهب

مسیحی
شمنیسم (سابق)
تنگریسم (سابق)

کومان ها (Cumans) عشایر ترک بودند که بعد از تهاجم مغول ها در سال ۱۲۳۷، طی سال ۱۲۳۹ میلادی به مجارستان کوچ کردند.

تاریخچه

پادشاهان مجارستان تصمیم گرفتند تا به کومان ها اجازه زندگی در سرزمین‌هایشان را بدهند با این هدف که برای ارتش‌های آن‌ها خدمت کنند.

در سال ۱۴۰۰ پادشاه مجارستان یعنی زیگیزموند به واسطه عزل برادرش، واتسلاو چهارم به روی قدرت آمد و کنترل ارتش کومان ها را به دست گرفت. اولین دستور او به آتش کشیدن تمام زمین‌های واقع در بوهم بود که حاکمیت او را قبول نداشتند. طی این دستور ده‌ها روستا و شهر از جمله سیلور اسکالیس (Silver Skalitz) توسط ارتش کومان در سال ۱۴۰۳ نابود شدند.