واتسلاو چهارم (Wenceslas IV of Bohemia)

واتسلاو چهارم

Wenceslas IV of Bohemia

واتسلاو چهارم (Wenceslas IV of Bohemia) Kingdom Come Deliverance

جنسیت

مرد

القاب

بیکار (The Idle)

عناوین

پادشاه بوهم
امپراتور امپراتوری روم مقدس

نسبت ها

زیگیزموند (برادر)
چارلز چهارم (پدر)

واتسلاو چهارم (Wenceslas IV of Bohemia) متولد ۲۶ فوریه ۱۳۶۱ و پادشاه بوهم و امپراتور روم مقدس تا سال ۱۴۰۰ است. او با نقشه‌ی برادر ناتنی‌اش و تعدادی از اشراف از پادشاهی پایین کشیده شد و تا سال ۱۴۱۹ زندگی کرد.

تصاویر