ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گروه ونگارد

اشتراک‌گذاری

گروه ونگارد

Vanguard Party

گروه ونگارد - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

رمانجی

سنپاتسو جوریکو-گومی

اولین نمایش

چپتر ۲ (مانگا)
قسمت ۲ (انیمه)

گروه پیشتاز یا ونگارد (Vanguard Party) یک گروه شامل جنایتکاران محکوم به اعدام به همراه ناظران آن‌ها از قبیله یامادا است. آن‌ها توسط شوگان ماموریت گرفته‌اند تا اکسیر حیات را بازیابی کنند که گمان می‌رود در جزیره‌ای به نام شینسنکیو باشد. در ازای بازیابی این اکسیر، جنایات گذشته‌ی خود یابنده بخشیده می‌شود.

پس از اینکه محکومان و ناظران پی بردند که این جزیره چقدر خطرناک است، آن‌ها تصمیم گرفتند تا با هم متحد شوند تا زنده بمانند و این ماموریت را تکمیل کنند. همچنین تیم دومی برای کمک به آن‌ها توسط شوگان فرستاده شد.

ترکیب

پس از یک رقابت خونین و قتل عام بین محکومان به اعدام که توسط مقامات ترتیب داده شده بود، ده نفر از مجرمان بازمانده که قوی‌ترین‌ها بودند گروه پیشتاز را تشکیل دادند و به هر کدام از آن‌ها یک یامادا آسائمون به عنوان ناظر اختصاص یافت.

تیم‌ها

با موافقت اعضا، گروه پیشتاز به دو تیم تقسیم شد.

تیم بازیابی اکسیر

تیم بازیابی اکسیر آن بخشی است که مسئول بازیابی اکسیر تان از آزمایشگاه ریئن است.

تیم ایمن‌سازی مسیر فرار

تیم ایمن‌سازی مسیر فرار آن بخشی از اعضا هستند که مسئول تامین امنیت یکی از کشتی‌های حاضر در اعماق هورای هستند.

اعضا

مجرم
آسائمون اختصاص یافته
آکاگینو
هوروبو
کی‌اون پیچ‌خورده
یامادا آسائمون کیشو
مورو ماکیا
یامادا آسائمون گنجی
روکوروتا
یامادا آسائمون سنتا
صفحات دیگر