ویکی God of War

اوروندیل (Aurvandil)

اشتراک‌گذاری

اوروندیل (Aurvandil) یک جنگجوی شناخته شده در اسطوره شناسی نورس و شوهر گروا است.

در مجموعه God of War

صفحات گمشده افسانه نورس

اوروندیل یک جنگجوی نورس بود که با پیامبری به نام گروا ازدواج کرد. زمانی ثور برای انجام یک جستجو در واناهایم از Aurvandil درخواست کمک کرد. در هنگام این کاوش اوروندیل به دلیلی نامعلوم به صورت عمدی توسط ثور کشته می‌شود. ثور در بازگشت داستان را برای گروا این گونه توضیح می‌دهد که Aurvandil در هنگام نبرد دچار یخ زدگی می‌شود و ثور او را برای مدتی با خود حمل می‌کند تا وقتی که او را در توندرا گم می‌کند.

گروا در پی جستجوی شوهرش شروع به جمع آوری نوشته‌های باستانی و دبیره‌های سحرآمیز می‌کند قدرت‌های نبوتی خود را تقویت کند. اودین در واکنش به این حرکت، حقیقت مرگ Aurvandil را به واسطه‌ی طلسمی پنهان می‌کند.

همسر اوروندیل سرانجام به دلیل بازگو نکردن و عدم اشتراک اطلاعات در مورد راگناروک توسط اودین کشته می‌شود. اودین حقیقت را در مورد مرگ اوروندیل می‌گوید و با گرفتن جان و دانش گروا، او را خفه می‌کند.

صفحات دیگر