ویکی God of War

گالتاپر

اشتراک‌گذاری

گالتاپر

Gulltoppr

گالتاپر - God of War

جنسیت

مذکر

نژاد

گرادونگر

وفاداری

مکان

گالتاپر (Gulltoppr) مرکب رسمی هایم‌دال است که به عنوان محافظ قلمروی آسگارد خدمت می‌کند.

اسطوره‌شناسی نورس

در اسطوره‌شناسی نورس، گالتاپر یا گالتاپ اسبی برای هایم‌دال و نگهبان پل بریفست است. این اسب سریع و قدرتمند حتی بدون بال قادر به پرواز کردن است.

صفحات دیگر