ویکی God of War

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هل‌هایم

اشتراک‌گذاری

هل‌هایم

Helheim

هل‌هایم - God of War

بومیان

مردگان

زیست‌بوم

ویرانه‌های منجمد

پایتخت

هیچ

بخشی از

باس‌ها

متوگر هلسون

والکری‌ها

روتا (اختیاری)

هل‌هایم (Helheim) یا به طور خلاصه هل یکی از مکان‌های مهم در God of War 2018 و یکی از نه قلمرو اسطوره‌شناسی نورس است.

اینجا با عنوان قلمرو مردگان نیز شناخته می‌شود و افرادی که مرگ بدون شرافتی داشته‌اند به این سرزمین یخی منتقل می‌شوند، جایی که هیچ آتشی در آن نمی‌تواند روشن بماند و کسی نمی‌تواند از آن بازگردد. این قلمرو توسط هریسولگر حکمرانی می‌شود.

شرح

این جهان خاستگاه مردگان گناهکار است که توسط الهه هل حکمرانی می‌شود. این مکان برای شکنجه کردن ساکنانش به خاطر گذشته‌شان و دیدن توهماتی از گناهانی که انجام داده‌اند، شناخته می‌شود.

هل‌هایم یک قلمروی تاریک با سرمای سرکش است به طوری که حتی خدایان آسیر از این قلمرو هراس دارند و از رفتن به آن در هر شرایطی دوری می‌کنند. حتی خود اودین نیز در سرمای بی‌رحمانه این قلمرو نمی‌تواند زنده بماند. در واقع اگر فردی از پل جهنمی عبور کند برای همیشه در آن گرفتار می‌شود و راه برگشتی نخواهد داشت.

به نظر می رسد که تنها گونه شناخته شده از حیات گیاهی که می‌تواند در هل‌هایم رشد کند Hel's Bramble است، گیاهی ضخیم، سیاه و سفید و پیچی که فقط توسط تیغه‌های آشوب آسیب‌پذیر است. علاوه بر این، ماتوگر هلسون، یک ترول است که گفته شده است که در هل‌هایم متولد شده است، موضوعی که نشان می‌دهد حیات در این قلمرو امکان‌پذیر است اگرچه بسیار دشوار است.

گروه‌هایی از مردگان متحرک از جمله هل-واکرها، تراولرها، و روننت‌ها در زمین‌های بایر و بی‌پایان این قلمرو پرسه می‌زنند و احتمالا به دنبال قربانیان جدید یا شاید راهی برای فرار به دنیای فیزیکی هستند. علاوه بر این امکان مواجه شدن با موجودات دیگری مانند نایتمرها و غول‌ها نیز وجود دارد. از همین رو هل‌هایم به عنوان مکانی بسیار بی‌قانون و خشن شناخته می‌شود.

صفحات دیگر