ویکی God of War

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نیدهاگ

اشتراک‌گذاری

نیدهاگ

Nidhogg

نیدهاگ - God of War

جنسیت

مونث

نژاد

لیندورم (Lindwyrm)

نیدهاگ (Nidhogg) یک غول اژدهای اسرارآمیز است که در میان شاخه‌های درخت دنیا یعنی ایگدراسیل زندگی می‌کند و از ریشه‌های آن محافظت می‌کند.

خدای جنگ راگناروک

نیدهاگ مراقب ریشه‌های درخت جهان است. وقتی فریا سعی کرد تا ریشه‌هایی از این درخت را با هدف رهایی نفرین خود باز کند، نیدهاگ مانع شد و کریتوس را درگیر جنگی کرد تا اینکه فریا نفرین خود را برداشت و امکان مبارزه کردن با این لیندورم را پیدا کرد. پس از آن که این موجود در نبرد مغلوب شد، او برای فرار دروازه‌ای را بین قلمروها باز کرد اما کریتوس به اندازه او را نگه داشت تا فریا بتواند درگاه را ببندد و در این فرآیند سر نیدهاگ بریده شد. از آنجایی که او مراقب ریشه‌های ایگدراسیل بود، اودین می‌دانست که نیدهاگ به هر فردی که به دنبال برداشتن نفرین فریا باشد، حمله خواهد کرد و از این رو او ناخواسته‌ی به مهره‌ای برای نقشه‌های پدر همگان تبدیل شده بود.

با مرگ نیدهاگ، نه نوزاد این لیندورم به قلمروهای مختلف فرار کردند و باعث دردسرهایی شدند. راتاتوسکر، غمگین از کشته شدن نیدهاگ، به کریتوس ماموریت داد تا بچه‌های او را بازیابی کند تا این سنجاب بتواند خودش آن‌ها را بزرگ کند.

صفحات دیگر