بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دورلین

اشتراک‌گذاری

دورلین

Durlin

دورلین - God of War

جنسیت

مذکر

نژاد

دورف

وفاداری

سیندری
بروک
کریتوس
آترئوس
لافی

صداپیشه

عثمان علی

دورلین (Durlin) یک دورف و مقامی در سوارتالف‌هایم است. او در گذشته، در کنار لافی یک رهبر شورشی بود که یک کودتای ناموفق را علیه آسیر رهبری کرد، که به دنبال آن به شدت مجازات شد. او دارای یک ماهی مرکب اهلی به نام دینر است.

در مجموعه خدای جنگ

دورلین زمانی رهبر شورشیان بود. او با ایجاد اتحادی با لافی، سعی کرد تا در برابر آسیر مقاومت کند و کودتا را علیه آن‌ها رهبری کند. در آن زمان، او چکشی را ساخت که به نمادی از مقاومت دورف‌ها تبدیل شد. با این حال، این شورش شکست خورد و آسیر موفق به سرکوب آن شد. دورلین برای مجازات سرش توسط هایم‌دال سوزانده شد و لافی نیز فرار کرد. سپس آسیر چکش دورلین را مصادره کرد و آن را در زیر یک مجسمه سنگی غول‌پیکر پنهان کرد، جایی که قرن‌ها پنهان ماند.

صفحات دیگر