ویکی Far Cry

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مکان‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
هوپ کانتی .  - Far Cry

هوپ کانتی

هوپ کانتی (Hope County) شهری خیالی در ایالت مونتانا ایالت متحده است و محل اصلی اتفاقات Far Cry 5 است. این منطقه طی سال‌ها به مرور توسط گروهی افراطی با هدف پروژه‌ی Eden’s Gate گرفته شده که این تصاحب شامل خرید بیشتر زمین‌های کشاورزی، ایستگاه رادیویی محلی، و رشوه به بیشتر افراد نیروی کلانتر محل بوده […]

کوه‌های وایت‌تیل

کوه‌های وایت‌تیل (Whitetail Mountains) یک منطقه در نقشه Far Cry 5 است. در حالی که تمام نقشه هوپ کانتی تحت کنترل جوزف سید قرار دارد، او کنترل هر منطقه را به یکی از اعضای خانواده‌اش سپرده است. جیکوب سید، برادر بزرگتر او کوه‌های وایت‌تیل را اختیار دارد. چیزبرگر خرسی است که در این منطقه پیدا […]

رودخانه هنبین

رودخانه هنبین (Henbane River) یک منطقه در نقشه Far Cry 5 است. در حالی که تمام نقشه هوپ کانتی تحت کنترل جوزف سید قرار دارد، او کنترل هر منطقه را به یکی از اعضای خانواده‌اش سپرده است. خواهر او یعنی فیث سید این منطقه را اختیار دارد و در آن به تولید مخدری به نام Bliss می‌پردازد. زمانی که بازیکن وارد این منطقه می‌شود، داچ […]

محوطه فرقه

محوطه فرقه (Cult's Compound) یکی از پنج ناحیه در Far Cry 5 است. این مکانی است که بازیکن در ابتدا و انتهای بازی در آن قدم می‌گذارد. زمانی که بازیکن در ابتدای بازی از این محوطه فرار می‌کند، این ناحیه تا آزادسازی دیگر مناطق بسته خواهد ماند. در حالی که تمام هوپ کانتی توسط جوزف سید […]