بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ویکی عالیجناب در سایه

اشتراک‌گذاری
سید کاگنو . - عالیجناب در سایه

سید کاگنو

سید کاگنو (Cid Kagenou) با نام قبلی مینورو کاگنو، ضدقهرمان و شخصیت اصلی مجموعه The Eminence in Shadow است. او پس از مرگ زودرس خود، به یک دنیای شمشیر و جادو رفت. او با انتخاب نام سایه، سازمان مخفی به نام باغ سایه را ایجاد کرد. سید با خیالات تحقق نیافته چونبیو که داشت به عنوان یک واسط […]

رز اوریانا . - عالیجناب در سایه

رز اوریانا

رز اوریانا (Rose Oriana) رئیس سابق شورای دانش آموزی آکادمی سلطنتی طلسم میدگار است، جایی که او از شاگردان برتر سید بود و همچنین شاهزاده پادشاهی اوریانا بود. با این حال او پس از قربانی شدن توسط توطئه فرقه دیابلوس با کد شماره ۶۶۶ به باغ سایه پیوست و بعدا پس از «حادثه رز سیاه» به عنوان ملکه […]

دلتا . - عالیجناب در سایه

دلتا

(برادر بزرگتر؛ متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چند صد خواهر و برادر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جایگاه چهارم از <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">هفت سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87\">باغ سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فیروز آی"}}]}}]}}[/json] دلتا (Delta) که قبلا با نام سارا شناخته می‌شد، چهارمین عضو باغ سایه و یکی از «هفت سایه» اصلی است. او به عنوان گرگی از جانورتبارها به عنوان نیروی اصلی رزمی سازمان مذکور عمل […]

زتا . - عالیجناب در سایه

زتا

زتا (Zeta) که قبلا با نام لیلیم شناخته می‌شد، ششمین عضوی است که به باغ سایه پیوسته است و یکی از هفت سایه اصلی و همچنین از نوادگان قهرمان لیلی است. او به عنوان رئیس اکتشاف و جاسوسی یک گروه فرعی مخفی را با هدف نهایی [link]{"text":"جاودانه کردن"}[/link] سایه تأسیس کرد. شخصیت زتا با نام لیلیم در […]

پادشاهی میدگار . - عالیجناب در سایه

پادشاهی میدگار

&nbsp;(متحد تا جلد ۵)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نوع","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کشور"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"حکومت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"سلطنتی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"ساکنان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان‌ها"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b3/\">فرقه دیابلوس</a>"}}]}}]}}[/json] پادشاهی میدگار (Midgar Kingdom) پادشاهی است که خانواده سلطنتی میدگار و قلمرو فرقه فنریر در آن زندگی می‌کنند. این مکان همچنین خاستگاه سید کاگنو است که با نام سایه شناخته می‌شود. تاریخچه پادشاهی میدگار یک قلمروی قدرتمند و خاستگاه بسیاری از شوالیه‌های تاریک مانند آیریس میدگار است. علاوه […]

پادشاهی اوریانا . - عالیجناب در سایه

پادشاهی اوریانا

پادشاهی اوریانا (Oriana Kingdom) کشوری است که به عنوان «کشور هنرها» شناخته می‌شود. پس از اینکه نفوذ فرقه دیابلوس در این قلمرو از بین رفت، اینجا به یک پایگاه عملیاتی پیشرو برای باغ سایه تبدیل شد. جغرافیا قلمروی پادشاهی اوریانا در جنوب شرقی با پادشاهی میدگار هم‌مرز است. فرهنگ همانطور که از این پادشاهی به عنوان «کشور هنرها» […]

آکادمی طلسم سلطنتی میدگار . - عالیجناب در سایه

آکادمی طلسم سلطنتی میدگار

آکادمی طلسم سلطنتی میدگار معتبرترین آکادمی شوالیه در اقلیم است که دانشجویان با استعدادی را از داخل و خارج از پادشاهی میدگار جذب می‌کند. این آکادمی قبلا مکانی بود که در آن بازوی راست دیابلوس در [link]{"text":"خلوتگاه"}[/link] آن مهر و موم شده بود و توسط لیلی قهرمان محافظت می‌شد که تحت کنترل فرقه فنریر بود. شرح آکادمی […]

خلوتگاه . - عالیجناب در سایه

خلوتگاه

خلوتگاه (Sanctuary) یک مجموعه تاسیسات جادویی مخفی برای آزمایش فرقه دیابلوس بود که دانش و مصنوعات آن‌ها در آنجا ذخیره می‌شد. ارورا بیان کرده است که این پناهگاه یک زندان خاطرات است که از نبردهای باستانی ایجاد شده است. شرح خلوتگاه مکانی فیزیکی نیست، بلکه یک بُعد جادویی ایزوله در سرزمین  است که نمی‌توان به صورت فیزیکی […]

باغ سایه . - عالیجناب در سایه

باغ سایه

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c/\">شرکت&nbsp;میتسوگوشی</a>[link]{\"text\":\"\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%81%db%8c\">شرکت روباه برفی</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مقر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"پادشاهی میدگار\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"الکساندریا\"}[/link] (مقر مخفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"شهر بی‌قانون\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"پادشاهی اوریانا\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲ (انیمه)"}}]}}]}}[/json] باغ سایه (Shadow Garden) یک سازمان جهانی مخفی اسرارآمیز است که توسط سید کاگنو تحت نام مستعار سایه، تأسیس شده است. هدف اصلی آن حذف فرقه دیابلوس و جلوگیری از احیای شیطان باستانی دیابلوس بوده است. شرح […]

فرقه دیابلوس . - عالیجناب در سایه

فرقه دیابلوس

)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}}]}}[/json] فرقه دیابلوس (Cult of Diablos) یک سازمان باستانی، مخفی و تشنه‌ی قدرت است که به عنوان آنتاگونیست اصلی مجموعه عالیجناب در سایه عمل می‌کند. عموم مردم در بهترین حالت آن را یک افسانه‌ی کمتر شناخته شده تلقی می‌کنند، چرا که وجود آن‌ها به دقت پنهان شده است و […]

شرکت میتسوگوشی . - عالیجناب در سایه

شرکت میتسوگوشی

(گاما، مدیر عامل عمومی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a2%d9%84%d9%81%d8%a7/\">آلفا</a> (ناظر پنهانی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%da%af%d9%86%d9%88/\">سایه</a> (مالک حقیقی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a> (پنهانی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"شرکت روباه برفی\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"یوکیمه\"}[/link]&nbsp;(متحد زیرزمینی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مقر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"پادشاهی میدگار\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۷ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۶ (انیمه)"}}]}}]}}[/json] شرکت میتسوگوشی (Mitsugoshi Company) یک شرکت تجاری نسبتا جدید، اما بسیار موفق است. آن‌ها به خاطر محصولات نوآورانه خود شناخته می‌شوند و به سرعت تبدیل به بزرگترین شرکت تجاری […]

تمپلارها

تمپلارها (Templars) یک سازمان مخفی فراملی از کلیسا است که توسط جناح‌های رادیکال ایجاد شده است. مأموریت اصلی آن‌ها این است که دیدگاه کامل مذهبی خود را تحمیل کنند و به طور غیرمستقیم کارهای کثیفی را دنبال می‌کنند تا جهان از هر بدعت‌گذاری علیه الهه بئاتریکس دور نگه دارند. این سازمان در گذشته توسط سنت […]

زره بدنی اسلایم . - عالیجناب در سایه

زره بدنی اسلایم

زره بدنی اسلایم (Slime Bodysuit) زرهی است که توسط باغ سایه برای تقویت توانایی‌های طبیعی خود استفاده می‌شود. شرح این زره‌های بدنی در ابتدا توسط سید کاگنو اختراع شد که از اسلایم‌های موجود در قلمروی او ساخته شدند. در حالی که این اسلایم‌ها معمولا بسیار شکننده هستند، اما آن‌ها رساناهای عالی برای مانا هستند و […]

تسخیر شیطانی . - عالیجناب در سایه

تسخیر شیطانی

تسخیر شیطانی (Demon Possession) یک بیماری عجیب و نفرین جادویی است که توسط پادشاه شیطان دیابلوس ایجاد می‌شود و افرادی را که با خون دیابلوس به دنیا آمده‌اند را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چرا که آن‌ها از نسل سه قهرمانی هستند که او را شکست داده‌اند. این بیماری به طور ناگهانی بدن یک زن را […]

رز سیاه . - عالیجناب در سایه

رز سیاه

رز سیاه (Black Rose) یک پدیده افسانه‌ای و خطرناک تلقی می‌شود، زیرا در مقطعی را نابود کرد، اما هویت واقعی رز سیاه دروازه‌ای به دنیای دیگر است. رز سیاه دروازه‌ای است که ارتباط بین دو جهان را تسهیل می‌کند و به جهان‌ها اجازه می‌دهد تا با هم برخورد کنند و در هم تنیده شوند و در […]

اشک‌های دیابلوس . - عالیجناب در سایه

اشک‌های دیابلوس

اشک‌های دیابلوس (Tears of Diablos) همچنین به عنوان مهره‌های دیابلوس شناخته می‌شود، قرص‌های جادویی هستند که حاوی قدرت باورنکردنی است که از خون دیابلوس به دست آمده است. این قرص‌ها توسط فرقه دیابلوس با تحقیق روی بقایای این شیطان ساخته و تولید شده‌اند تا قدرت این فرقه و متحدانشان را افزایش دهد. منبع اشک های خلقت دیابلو این قرص‌های […]

جانور جادویی . - عالیجناب در سایه

جانور جادویی

جانور جادویی (Magical Beast) نژاد و گونه‌ای از موجودات گوشتخوار جادویی هستند که در جهان‌هایی زندگی می‌کنند که با نام «جهان‌های جهنمی یا شیطانی» شناخته می‌شوند. از این رو این موجودات در دسته شیاطین قرار می‌گیرند. بیولوژی جانوران جادویی دارای قدرت‌های جادویی باورنکردنی هستند که به آن‌ها قدرت و دوام بالایی می‌دهد. دندان‌های تیز آن‌ها امکان […]

خون‌آشام . - عالیجناب در سایه

خون‌آشام

خون‌آشام‌ها (Vampires) یکی از نژادهای مجموعه The Eminence in Shadow است که دارای حیات تقریبا ابدی هستند. اگرچه آن‌ها می توانند تولید مثل کنند، اما معمولا از آن خودداری می‌کنند. گوشت آن‌ها میزبان انرژی جادویی و سرزندگی بسیار زیاد است که هرگز پوسیده نمی‌شود. اکثر خون‌آشام‌ها منقرض شده‌اند و تنها الیزابت و قبیله‌اش به عنوان  بازماندگان […]

غول‌ها . - عالیجناب در سایه

غول‌ها

غول‌ها (Ghouls) نژادی در مجموعه The Eminence in Shadow هستند. آن‌ها خون‌آشام‌های زامبی-گونه هستند که توسط خون‌آشام‌ها ساخته شده‌اند. غول‌ها موجوداتی هستند که در اصل یک انسان بوده‌اند و سپس به خدمتکاران خو‌ن‌آشام‌ها تبدیل شده‌اند. شرح حرکات غول‌ها بیشتر شبیه حرکات یک جانور است تا یک انسان. با این حال به نظر می‌رسد که آن‌ها […]

انسان‌جانور

انسان‌جانور (Therianthrope) یکی از نژادهای دنیای The Eminence in Shadow است. آن‌ها ظاهری شبیه به انسان و حیوان دارند و معمولا بدنی انسانی با گوش، خز و دم حیوانی دیده می‌شوند. آن‌ها دارای طیف گسترده‌ای از قبیله‌های مختلف هستند. با این حال، حدود ۸۰ درصدشان دارای قدرت بدنی ذاتی هستند. فرهنگ قدرت آن‌ها بسیار مورد […]

لایت ناول . - عالیجناب در سایه

لایت ناول

عالیجناب در سایه (The Eminence in Shadow) یک لایت ناول به نویسندگی دایسوکه آیزاوا و تصویرگری توزای است. داستان آن پیرامون پسری به نام است، فردی که همیشه نگاهش به قهرمانانی است در سایه‌های جامعه فعالیت می‌کنند. در طی یک حادثه ناگوار، او در دنیایی از جادو دوباره متولد می‌شود، بنابراین از دانش گسترده خود […]

مانگا . - عالیجناب در سایه

مانگا

اقتباس مانگا از لایت ناول عالیجناب در سایه (The Eminence in Shadow) صورت گرفته و توسط کادوکاوا شوتن منتشر شده است. نسخه‌ی انگلیسی این مانگا توسط ین پرس منتشر شده است. داستان اصلی این مانگا توسط آیزاوا داسوکه نوشته شده است. طراحی اصلی شخصیت‌ها با توزای بوده و در مانگا توسط ساکانو آنری انجام شده […]

انیمه . - عالیجناب در سایه

انیمه

عالیجناب در سایه (The Eminence in Shadow) یک اقتباس انیمه از یک مجموعه لایت ناول به همین نام اثر دایسوکه آیزاوا است که توسط نکسوس تولیده شده است. فصل اول این انیمه شامل بیست قسمت بود که پخش آن از ۵ اکتبر ۲۰۲۲ آغاز شد و در ۱۵ فوریه ۲۰۲۳ به پایان رسید. فصل دوم […]

The Eminence in Shadow: Master of Garden . - عالیجناب در سایه

The Eminence in Shadow: Master of Garden

The Eminence in Shadow: Master of Garden یک بازی اقتباسی از مجموعه لایت ناول عالیجناب در سایه اثر دایسوکه آیزاوا است. در این اقتباس از عناصری از هر دوی انیمه و لایت ناول گرفته شده است و همچنین محتوای اضافی خاص خودش را دارد. این یک بازی نبرد خودکار گاچا (Gacha) است.