ویکی الدن رینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کیپسک‌ها

اشتراک‌گذاری

کیپسک‌ها (Keepsakes) در الدن رینگ همانند گیفت‌ها در دارک سولز هستند. بازیکن می‌تواند در هنگام ایجاد شخصیت یک آیتم کیپسک‌ را انتخاب کند. در مجموع ۹ کیپسک وجود دارد و بازیکن در شروع بازی این امکان را دارد که هیچ کدام را انتخاب نکند. گفتنی است که تمام کیپسک‌ها در بازی قابل دستیابی هستند و بازیکن بهتر است کیپسک مناسب برای بخش‌های اولیه بازی را انتخاب کند.

بهترین کیپسک‌ها در الدن رینگ

تمام کیپسک‌ها نوعی تقویت را در ابتدای بازی برای بازیکن محیا می‌کنند که عمدتا باید بر اساس بیلد (Build) و سبک بازی انتخاب شود. برای نمونه اگر شما می‌خواهید دسترسی آنی به مکان‌های استون ایمپ (Stone Imp) داشته باشید می‌توانید با یک Stonesword Key شروع کنید، یا بازیکنان با انتخاب یک کیپسک می‌توانند HP خود را افزایش دهند. از آنجایی که تمام این آیتم‌ها می‌توانند در بازی یافت شوند آنچنان تصمیم‌گیری در انتخاب آن‌ها حیاتی نیست. با این حال سه گزینه‌ی پایین به عنوان بهترین کیپسک‌ها پیشنهاد می‌شود:

  • دانه طلایی (Golden Seed)
  • کلید شمشیر سنگی (Stonesword Key)
  • رون سرزمین‌های میانه (Lands Between Rune)

فهرست کیپسک‌های الدن رینگ

نام
شرح
مدال کهربای سرخ / Crimson Amber Medallion
افزایش حداکثر HP
رون سرزمین‌های میانه / Lands Between Rune
می‌تواند برای به دست آوردن رون‌ها مصرف شود.
دانه طلایی / Golden Seed
می‌تواند برای ارتقای فلاسک استفاده شود.
خاکستر بچه جن نیشدار / Fanged Imp Ashes
احضار کردن دو روح بچه جن نیش‌دار
کوزه شکسته / Cracked Pot
ساختن آیتمی برای ساخت کوزه‌های پرتاب کردنی
کلید شمشیر سنگی / Stonesword Key
می‌تواند برای شکستن مهر یک مجسمه ایمپ استفاده شود.
شاخه مسحورکننده / Bewitching Branch
استفاده از FP برای افسون کردن دشمنان
میگوی آب‌پز / Boiled Prawn
تقویت خنثی‌سازی ضربه فیزیکی برای مدتی مشخص
اندوه شبریری / Shabriri's Woe
استفاده برای جذب دائمی تهاجم دشمنان
صفحات دیگر