بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

Sites of Grace

اشتراک‌گذاری
Sites of Grace

Sites of Grace مکان‌هایی ویژه در بازی الدن رینگ هستند. آن‌ها چیزی شبیه به چک‌پوینت‌ها هستند و استراحت در آنجا تاثیرات مشخصی دارند.

تاثیرات

تاثیرات استراحت در این سایت‌ها به شرح زیر است:

  • بازیابی HP و FP بازیکن و از بین بردن هر گونه حالت کسالت
  • پر کردن تمام فلاسک‌های مقدس
  • پدیداری دوباره بیشتر دشمنان کشته شده (به جز باس‌ها)
  • احیا شدن بازیکن در آخرین سایت آو گریس بازدید شده
صفحات دیگر