بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

Ashes of War

اشتراک‌گذاری

خاکسترهای جنگ یا Ashes of War آیتم‌های ویژه‌ای در الدن رینگ هستند که می‌توان با استفاده از آن‌ها مهارت‌ها و قابلیت‌های سلاح یا سپر را تغییر داد. این به بازیکنان اجازه می‌دهد تا هر یک از تجهیزات جنگی خود را متناسب با بیلد و شیوه‌ی بازی خود سازگار کنند. گفتنی است که برخی Ashes of War تنها محدود به نوعی سلاح یا سپر هستند و برای نمونه Piercing Fang تنها قابل اعمال بر سلاح‌های Thrusting است.

استفاده از Ashes of War

پس از بازدید از یک Site of Grace منوی Ashes of War را انتخاب کنید (بعد از دریافت Whetstone Knife در دسترس است). در داخل منو شما می‌توانید تاثیر خاکستر را بر سلاح یا سپر مشاهده کنید. شما از طریق Ashes of War می‌توانید مقیاس تجهیزات خود را با آمار شخصیت خود تطبیق دهید. گفتنی است که شما همچنین امکان حذف اثرات یک خاکستر جنگ را دارید و می‌توانید در یک Site of Grace و از طریق تب Ashes of War گزینه‌ی "Unenchant" را انتخاب کنید تا اسکیل و مقیاس سلاح یا سپر شما به حالت اولیه بازگردد.

انواع Ashes of War

نام
سودمند برای
استاندارد (Standard)
تمام سلاح‌ها و سپرها
تند (Keen)
شمشیرها، کاتاناها، شمشیرهای بزرگ، شمشیرهای دوسر، نیزه‌ها، نیزه‌های بزرگ
کیفی (Quality)
شمشیرها، کاتاناها، شمشیرهای بزرگ، شمشیرهای منحنی، شمشیرهای دوسر، نیزه‌ها، نیزه‌های بزرگ، چکش‌ها، تبرها
برق (Lighting)
شمشیرها، کاتاناها، شمشیرهای بزرگ، شمشیرهای منحنی، شمشیرهای دوسر، نیزه‌ها، نیزه‌های بزرگ، چکش‌ها، تبرها
جادو (Magic)
شمشیرها، کاتاناها، شمشیرهای بزرگ، شمشیرهای منحنی، شمشیرهای دوسر، نیزه‌ها، نیزه‌های بزرگ، چکش‌ها، تبرها
مقدس (Scared)
وابسته به خاکستر (Ash)
سنگین (Heavy)
شمشیرها، تبرها، چکش‌ها (به استثنای شمشیرهای متوسط و کوچک)
آتش (Fire)
Ash of War: Flaming Strike
Ash of War: Eruption
Ash of War: Flame of the Redmanes
هنر شعله (Flame Art)
Ash of War: Prelate's Charge
Ash of War: Black Flame Tornado
سم (Poison)
Ash of War: Poison Moth Flight
Ash of War: Poisonous Mist
سرما (Cold)
Ash of War: Hoarfrost Stomp
Ash of War: Chilling Mist
Ash of War: Ice Spear
خون (Blood)
Ash of War: Bloody Slash
Ash of War: Blood Blade
Ash of War: Seppuku
Ash of War: Blood Tax
اسرارآمیز (Occult)
Ash of War: Spectral Lance
Ash of War: Lifesteal Fist
Ash of War: Assassin's Gambit
Ash of War: White Shadow's Lure
صفحات دیگر