بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ویکی الدن رینگ

اشتراک‌گذاری
تارنیشد (شخصیت اصلی) .  - الدن رینگ

تارنیشد (شخصیت اصلی)

تارنیشد (Tarnished) شخصیت اصلی در الدن رینگ است که بازیکن در نقش او بازی می‌کند. تارنیشد به واسطه «شعله‌ی جاه‌طلبی» (Flame of Ambition) وادار شد تا برای بازیابی حلقه الدن و تبدیل شدن به یک ارباب الدن تلاش کند. او در سفرش به سراسر سرزمین‌های میانه با نیمه‌خدایان مختلفی که حامل رون‌های بزرگ بودند، و […]

ملکه ماریکای جاویدان .  - الدن رینگ

ملکه ماریکای جاویدان

ملکه ماریکای جاویدان (Queen Marika the Eternal) فروانروای سرزمین‌های میانه و حاملی برای حلقه الدن است. فرزندان او، نیمه‌خدایانی هستند که حامل رون‌های بزرگ هستند. پیش‌زمینه ماریکا یک امپارین بود که به حاکم سرزمین‌های میانه تبدیل شد تا به یک خدای خارجی به نام اراده عالی کمک‌رسانی کند، و همسر برگزیده‌ی او یعنی گادفری به […]

گادفری .  - الدن رینگ

گادفری

گادفری (Godfrey) اولین ارباب الدن بود که با ملکه ماریکا ازدواج کرد. با این حال در مقطعی او از سرزمین‌های میانه تبعید شد و خودش تبدیل به یک تارنیشد شد. پیش‌زمینه هوارا لوکس زمانی سردسته جنگجویان بدلند بود که بعد از نامزدی با ملکه ماریکا نام گادفری را گرفت. از آنجایی که ملکه ماریکا یک […]

مالنیا، تیغه میکوئلا .  - الدن رینگ

مالنیا، تیغه میکوئلا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"موقعیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"Elphael, Brace of the Haligtree"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d9%88%d9%86/\">راداگون</a> (پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%d9%85%d9%84%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86/\">ملکه ماریکا</a> (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%d9%85%db%8c%da%a9%d9%88%d8%a6%d9%84%d8%a7/\">میکوئلا</a> (برادر دوقلو)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/\">ژنرال ردان</a> (برادر ناتنی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%81%d8%b1/\">رایکارد</a> (برادر ناتنی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/\">پرنسس رانی</a> (خواهر ناتنی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%da%af%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%da%af%d9%84%d8%af%d9%86/\">گادوین گلدن</a> (برادر ناتنی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%85%d9%86/\">مارگات، پادشاه اومن</a> (برادر ناتنی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%d9%85%d8%a7%da%af%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d9%86/\">ماگ، ارباب خون</a> (برادر ناتنی)"}}]}}]}}[/json] مالنیا، تیغه میکوئلا (Malenia, Blade of Miquella) یک [link]{"text":"نیمه‌خدا"}[/link] و یک [link]{"text":"حامل شارد"}[/link] است که بازیکن با او به […]

اسکیل‌ها

مهارت‌ها یا اسکیل‌ها (Skills) در الدن رینگ حرکاتی برای سلاح‌ها و سپرها هستند که به بازیکن اجازه می‌دهند حملات هجومی منحصر به فرد از سلاح یا سپر را اجرا کنند. اسکیل‌ها در بیشتر موارد می‌توانند با استفاده از خاکستر جنگ (Ashes of War) بهبود پیدا کنند. همچنین بازیکن می‌تواند سلاح‌هایی را با اسکیل‌های پیش‌فرض پیدا […]

بیلدها (Builds)

بیلدها (Builds) در الدن رینگ یک ترکیب مختلف از ارقام، سلاح‌ها، زره، و موارد دیگر هستند که به بازیکن کمک می‌کنند در نبرد و کاوش به هدف خود برسد. بیلدها دارای رویکرد مختلف و وابسته به سبک بازی کاربر هستند.  در الدن رینگ یک مکانیزم به نام ریبرث (Rebirth) وجود دارد که بازیکن اجازه می‌دهد […]

تارنیشد

لکه‌دار شدگان یا تارنیشد (Tarnished) افرادی هستند که موهبت درخت ارد را از دست داده‌اند و به طور دائمی از سرزمین‌های میانه تبعید شده‌اند. به دنبال خرد شدن حلقه‌ی الدن، تارنیشدها دوباره به سرزمین‌های میانه احضار شدند. تارنیشدهای شناخته شده تارنیشد (شخصت اصلی) گادفری برنال پچس وارگرام بلادی ولف گیدین آفنیر دانگ ایتر فیا گلدماسک

رون بزرگ .  - الدن رینگ

رون بزرگ

تکه‌های حلقه الدن رون‌های بزرگ (Great Runes) تکه‌های حلقه الدن هستند. این رون‌ها در اختیار نیمه‌خدایان قرار گرفت و قدرتی استثنایی این تکه‌ها باعث شد تا آن‌ها برای کنترل سرزمین‌های میانه به جنگ یکدیگر بروند. شرح رون‌های بزرگ قطعات شکسته از حلقه الدن هستند که را شکل داده‌اند و این نظم توسط نیمه‌خدایان در جهان […]

مالنیا، تیغه میکوئلا .  - الدن رینگ

مالنیا، تیغه میکوئلا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"موقعیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"Elphael, Brace of the Haligtree"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d9%88%d9%86/\">راداگون</a> (پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%d9%85%d9%84%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86/\">ملکه ماریکا</a> (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%d9%85%db%8c%da%a9%d9%88%d8%a6%d9%84%d8%a7/\">میکوئلا</a> (برادر دوقلو)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/\">ژنرال ردان</a> (برادر ناتنی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%81%d8%b1/\">رایکارد</a> (برادر ناتنی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/\">پرنسس رانی</a> (خواهر ناتنی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%da%af%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%da%af%d9%84%d8%af%d9%86/\">گادوین گلدن</a> (برادر ناتنی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%85%d9%86/\">مارگات، پادشاه اومن</a> (برادر ناتنی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/elden-ring/%d9%85%d8%a7%da%af%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d9%86/\">ماگ، ارباب خون</a> (برادر ناتنی)"}}]}}]}}[/json] مالنیا، تیغه میکوئلا (Malenia, Blade of Miquella) یک [link]{"text":"نیمه‌خدا"}[/link] و یک [link]{"text":"حامل شارد"}[/link] است که بازیکن با او به […]

راداگون .  - الدن رینگ

راداگون

راداگون (Radagon) نیمه‌ی مذکر ملکه ماریکا و همسر ملکه رنالا است. پیش‌زمینه راداگون نیمه‌ی مذکر ملکه ماریکا است. او از ماریکا جدا شد و سپاه طلایی آن‌ها را برای حمله به لیورنیا رهبری کرد. با این حال در هنگام رویارویی او با رنالا در میدان نبرد، این دو عاشق هم شدند و با هم ازدواج […]

ملکه رنالا .  - الدن رینگ

ملکه رنالا

رنالا (Rennala) ملکه خاندان سلطنتی کارین است که آکادمی رایا لوکاریا در سرزمین‌های لیورنیا را اداره می‌کند. رنالا خودش یک نیمه‌خدا نیست اما دارای یکی از رون‌های بزرگ است که در قالب یک تخم کهربایی توسط معشوقه‌ای یعنی راداگون به او هدیه داده شد. پیش‌زمینه رنالا در جوانی با جادوی قمری خود یک آکادمی را […]

مارگات، پادشاه اومن .  - الدن رینگ

مارگات، پادشاه اومن

مارگات، پادشاه اومن (Morgott, the Omen King) یک نیمه‌خدا بود که بعد از رویداد شکستگی با خواهر و برادران خود برای کنترل رون‌های بزرگ جنگید. پیش‌زمینه مارگات پسر ملکه ماریکا و گادفری و برادر دوقلوی ماگ، ارباب خون است. مارگات و برادر دوقلوی او با شاخ‌هایی متولد شدند که نشانه‌ی یک بیماری در سرزمین‌های میانه […]

کلاس‌ها

کلاس‌ها (Classes) الگوهایی در الدن رینگ هستند که در ابتدای بازی در اختیار بازیکن برای انتخاب قرار دارند. تمام کلاس‌های الدن رینگ مفهومی مشابه با مجموعه دارک سولز را دنبال می‌کنند و انتخاب یک کلاس روی وضعیت و تجهیزات بازیکن تاثیرگذار است که در طول بازی می‌توان آن‌ها را بهبود و ارتقا داد. بازیکن در […]

کیپسک‌ها

کیپسک‌ها (Keepsakes) در الدن رینگ همانند گیفت‌ها در دارک سولز هستند. بازیکن می‌تواند در هنگام ایجاد شخصیت یک آیتم کیپسک‌ را انتخاب کند. در مجموع ۹ کیپسک وجود دارد و بازیکن در شروع بازی این امکان را دارد که هیچ کدام را انتخاب نکند. گفتنی است که تمام کیپسک‌ها در بازی قابل دستیابی هستند و […]

اسکیل‌ها

مهارت‌ها یا اسکیل‌ها (Skills) در الدن رینگ حرکاتی برای سلاح‌ها و سپرها هستند که به بازیکن اجازه می‌دهند حملات هجومی منحصر به فرد از سلاح یا سپر را اجرا کنند. اسکیل‌ها در بیشتر موارد می‌توانند با استفاده از خاکستر جنگ (Ashes of War) بهبود پیدا کنند. همچنین بازیکن می‌تواند سلاح‌هایی را با اسکیل‌های پیش‌فرض پیدا […]

بیلدها (Builds)

بیلدها (Builds) در الدن رینگ یک ترکیب مختلف از ارقام، سلاح‌ها، زره، و موارد دیگر هستند که به بازیکن کمک می‌کنند در نبرد و کاوش به هدف خود برسد. بیلدها دارای رویکرد مختلف و وابسته به سبک بازی کاربر هستند.  در الدن رینگ یک مکانیزم به نام ریبرث (Rebirth) وجود دارد که بازیکن اجازه می‌دهد […]