ویکی الدن رینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کلاس‌ها

اشتراک‌گذاری

کلاس‌ها (Classes) الگوهایی در الدن رینگ هستند که در ابتدای بازی در اختیار بازیکن برای انتخاب قرار دارند. تمام کلاس‌های الدن رینگ مفهومی مشابه با مجموعه دارک سولز را دنبال می‌کنند و انتخاب یک کلاس روی وضعیت و تجهیزات بازیکن تاثیرگذار است که در طول بازی می‌توان آن‌ها را بهبود و ارتقا داد.

بازیکن در هنگام ساخت شخصیت می‌تواند یک کیپسک (Keepsake - همانند گیفت‌ها در دارک سولز) را انتخاب کند که گزینه‌های سفارشی‌سازی بیشتری را در اوایل بازی فراهم می‌کند.

بهترین کلاس در الدن رینگ؟

پنج کلاس زیر به ترتیب جزو کلاس‌های برتر الدن رینگ هستند:

  • سامورایی (Samurai): یک ترکیب خوب از مبارزه نزدیک و دور، با صلاحی که باعث خونریزی (Bleed) می‌شود و یک قابلیت عالی در Unsheathe.
  • طالع‌بین (Astrologer): یک گزینه جادوگری که به خاطر دسترسی به طلسم‌ها به راحتی ارتقا پیدا می‌کند و دارای ی چوبدستی خود در اوایل بازی است.
  • کشیش (Confessor): اگرچه این کلاس ترکیبی از نبرد و مخفی‌کاری است اما می‌توان آن را همتراز با کلاس «پالادین» قرار داد. این کلاس یک شیلد کاهش‌دهنده ۱۰۰٪ ضربه فیزیکی را در اختیار دارد و همچنین در ایمان و تلقین موثر است.
  • زندانی (Prisoner): این کلاس دارای یک سبک بازی پیشرفته‌تر است و از لحاظ آماری استثنایی است. از این رو مناسب بازیکنان کهنه‌کار مجموعه سولز است.
  • دوره‌گرد (Vagabond): یک کلاس پرقدرت با وضعیت آماری مناسب و یک شیلد کاهش‌دهنده ۱۰۰٪ ضربه فیزیکی. گزینه‌ی مناسب برای بازیکنان جدید و قدیمی که نمی‌خواهند از طلسم‌ها استفاده کنند.

فهرست و مقایسه کلاس‌ها

جدول زیر کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف کلاس‌های الدن رینگ مشخص شود.

کلاس
سطح
(Level)
توان
(Vigor)
ذهن
(Mind)
پایداری
(Endurance)
قدرت
(Strength)
چالاکی
(Dexterity)
هوشمندی
(Intelligence)
ایمان
(Faith)
پنهان‌کاری
(Arcane)
جمع
مفلوک
(Wretch)
۱
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۸۰
دزد
(Bandit)
۵
۱۰
۱۱
۱۰
۹
۱۳
۹
۸
۱۴
۸۴
طالع‌بین
(Astrologer)
۶
۹
۱۵
۹
۸
۱۲
۱۶
۷
۹
۸۵
پیامبر
(Prophet)
۷
۱۰
۱۴
۸
۱۱
۱۰
۷
۱۶
۱۰
۸۶
قهرمان
(Hero)
۷
۱۴
۹
۱۲
۱۶
۹
۷
۸
۱۱
۸۶
جنگجو
(Warrior)
۸
۱۱
۱۲
۱۱
۱۰
۱۶
۱۰
۸
۹
۸۷
دوره‌گرد
(Vagabond)
۹
۱۵
۱۰
۱۱
۱۴
۱۳
۹
۹
۷
۸۸
سامورایی
(Samurai)
۹
۱۲
۱۱
۱۳
۱۲
۱۵
۹
۸
۸
۸۸
زندانی
(Prisoner)
۹
۱۱
۱۲
۱۱
۱۱
۱۴
۱۴
۶
۹
۸۸
کشیش
(Confessor)
۱۰
۱۰
۱۳
۱۰
۱۲
۱۲
۹
۱۴
۹
۸۹
صفحات دیگر