Control

دشمنان

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
دیلن فیدن .

دیلن فیدن

دیلن فیدن (Dylan Faden) شخصیتی در بازی کنترل و برادر جوان‌تر جسی فیدن است. او در دوران کودکی و پس از وقوع یک پدید فرا طبیعی توسط اداره کنترل فدرال ربوده شد. بعدها جسی برای یافتن او به مقر اداره مذکور یعنی Oldest House رفت. دیلن همچنین در FBC با عنوان نامزد اصلی ۶ یا […]

زاکریا ترنچ (Zachariah Trench) .

زاکریا ترنچ (Zachariah Trench)

زاکریا ترنچ (Zachariah Trench) شخصیتی در بازی کنترل است. او پیش از جسی فیدن رئیس اداره کنترل فدرال بود. ترنچ سال‌ها اداره را با موفقیت رهبری کرد اما ترس از یک تهاجم بالقوه، و همین طور شک به زیردستان خود به خصوص کاسپر دارلینگ باعث شد تا او دچار تعلل شود. بعد از توضیع HRAها […]

مالکوم رونی (Malcolm Rooney) .

مالکوم رونی (Malcolm Rooney)

مالکوم رونی (Malcolm Rooney) شخصیتی در Control و یکی از اعضای اداره کنترل فدرال و رئیس امنیت Oldest House بود. در هنگام یورش هیس، او و تیمش توسط هیس جذب شدند و در مقابل FBC قرار گرفتند. خود رونی تبدیل به یک فرم پیشرفته از دشمنان تحت عنوان Tempest شد که توسط هیس کنترل می‌شد.

هیس (The Hiss) .

هیس (The Hiss)

هیس (The Hiss) آنتاگونیست محوری بازی کنترل است. هیس یک نیروی فرا طبیعی رزونانس متخاصم است که در در تاریخ ۲۲۹ اکتبر ۲۰۱۹ به Oldest House حمله کرد و اداره کنترل فدرال را تا مرز نابودی پیش برد. هیس با نفوذ در رئیس اداره یعنی زاکریا ترنچ قادر شد با استفاده از اسلاید پروژکتور خود […]

Astral Spike .

Astral Spike

Astral Spike یک نوع دشمن حاضر در بازی Control است. اطلاعات اندکی در مورد Astral Spike وجود دارد اما موضوع مشخص این است که آن‌ها گونه‌ای مرتبط به هیس نیستند و موجودیت مستقلی دارند. این موجودات مانند توپ‌های بزرگ ساخته شده از میخ هستند که «همانند یک گلیچ (Glitch) غیر قابل پیش‌بینی هستند». آن‌ها از […]

Former

Former یک موجود برون بعدی حاضر در Astral Plane است. این موجود با زبانی مشابه با Board صحبت می‌کند و آیتم‌های تغییر یافته مختلفی را کنترل می‌کند. Former پیش از شکست خوردن و محو شدن توسط جسی فیدن سعی داشت با استفاده از آیتم‌های تصاحب کرده‌ی خود پایگاهی را در Oldest House به دست آورد.