ویکی Control

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دشمنان

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
زاکریا ترنچ (Zachariah Trench) .  - Control

زاکریا ترنچ (Zachariah Trench)

زاکریا ترنچ (Zachariah Trench) شخصیتی در بازی کنترل است. او پیش از جسی فیدن رئیس اداره کنترل فدرال بود. ترنچ سال‌ها اداره را با موفقیت رهبری کرد اما ترس از یک تهاجم بالقوه، و همین طور شک به زیردستان خود به خصوص کاسپر دارلینگ باعث شد تا او دچار تعلل شود. بعد از توضیع HRAها […]
Astral Spike .  - Control

Astral Spike

Astral Spike یک نوع دشمن حاضر در بازی Control است. اطلاعات اندکی در مورد Astral Spike وجود دارد اما موضوع مشخص این است که آن‌ها گونه‌ای مرتبط به هیس نیستند و موجودیت مستقلی دارند. این موجودات مانند توپ‌های بزرگ ساخته شده از میخ هستند که «همانند یک گلیچ (Glitch) غیر قابل پیش‌بینی هستند». آن‌ها از […]