ویکی Control

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

Former

اشتراک‌گذاری

فورمر

Former

نوع

موجود برون بعدی

سکونت

Astral Plane

Former یک موجود برون بعدی حاضر در Astral Plane است. این موجود با زبانی مشابه با Board صحبت می‌کند و آیتم‌های تغییر یافته مختلفی را کنترل می‌کند. Former پیش از شکست خوردن و محو شدن توسط جسی فیدن سعی داشت با استفاده از آیتم‌های تصاحب کرده‌ی خود پایگاهی را در Oldest House به دست آورد.

صفحات دیگر