ویکی Control

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

Astral Plane

اشتراک‌گذاری

سطح اثیری

Astral Plane

Astral Plane Control

نوع

بعد متناوب

تاریخ کشف

۱۹۶۴

Astral Plane (سطح اثیری یا سطح معنوی) یک بعد متناوب متصل به Oldest House است. در حالی که ماهیت حقیقی Astral Plane نامشخص است اما این بعد اهمیتی حیاتی برای اداره کنترل فدرال دارد و این موضوع ناشی از ارتباط آن با اشیای حامل قدرت است، اشیایی که افراد توانا را قادر به استفاده آن‌ها می‌کند.

Astral Plane محل اقامت Board نیز است، یک موجودیت فرا طبیعی مرموز که اداره را از داخل سایه‌ها هدایت می‌کند.

دانستنی‌ها

  • در بسیاری از ادیان و فلسفه‌ها Astral Plane یک عالم غیرمادی میان دنیای معمول و دنیای پس از مرگ است، همانند برزخ.
صفحات دیگر