ویکی Control

Foundation

اشتراک‌گذاری

پایه

Foundation

Foundation Control

موقعیت

معدن سنگ سیاه، Oldest House

ساکنان

Board (احتمالا)

Foundation (پایه) مکانی در معدن سنگ سیاه (Black Rock Quarry) است. گفته شده که Foundation در واقع بنیان Oldest House است.

صفحات دیگر