ویکی Control

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

Astral Spike

اشتراک‌گذاری
Astral Spike Control

جسی فیدن در حال مهار یک Astral Spike

Astral Spike یک نوع دشمن حاضر در بازی Control است. اطلاعات اندکی در مورد Astral Spike وجود دارد اما موضوع مشخص این است که آن‌ها گونه‌ای مرتبط به هیس نیستند و موجودیت مستقلی دارند. این موجودات مانند توپ‌های بزرگ ساخته شده از میخ هستند که «همانند یک گلیچ (Glitch) غیر قابل پیش‌بینی هستند». آن‌ها از Astral Plane نشات گرفته‌اند.

تاریخچه

Astral Spikeها اولین بار توسط مامورانی که به مسیریابی در Astral Plane می‌پرداختند کشف شد. اگرچه این ماموران تنها از طریق ذهن خود قادر به دسترسی به Astral Plane بودند اما یک مکان واقعی به عنوان راه خروج کشف شد که ساکنان آن قادر به خروج از آن بودند. زمانی یک Astral Spike (که بعدا Astral Fugue نامیده شد) به واسطه سوار شدن بر سر یکی از ماموران به اداره راه پیدا کرد. این موجود  سر آن مامور را منفجر کرد و قبل از این که مهار شود ماموران دیگری را نیز به کام مرگ رساند.

صفحات دیگر