بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فردریک لنگستون (Frederick Langston)

اشتراک‌گذاری

فردریک لنگستون

Frederick Langston

فردریک لنگستون (Frederick Langston) Control

پیشه

سرپرست Panopticon

وابسته به

اداره کنترل فدرال

فردریک لنگستون (Frederick Langston) ناظر نمایشگاه (Panopticon) در اداره کنترل فدرال است. لنگستون مسئول مجموعه‌ی آیتم‌های تغییر یافته و اشیای حامل قدرت است و با استفاده از تشریفاتی نامشخص این اشیا را ساکن نگه می‌دارد. پس از هجوم هیس به Oldest House مسئولیت لنگستون سنگین‌تر شد چرا که هیس شروع به فاسد کردن اشیای تغییر یافته کرد.

صفحات دیگر