نیروهای آزادی‌بخش اورزیکستان

نیروهای آزادی‌بخش اورزیکستان

Urzikstan Liberation Force

نیروهای آزادی‌بخش اورزیکستان Call of Duty

رهبر

فرح کریم

کشور

اوزیکستان

نوع

گروه شبه نظامی

متحدان

انگلستان
ایالات متحده

دشمنان

القتلا
روسیه

نیروهای آزادی‌بخش اورزیکستان (Urzikstan Liberation Force – به اختصار: ULF) یا شبه نظامیان اورزیک یک سازمان شبه نظامی مستقر در اورزیکستان است که در Call of Duty: Modern Warfare وجود دارد. این سازمان توسط فرح کریم، یکی از شخصیت‌های اصلی داستان رهبری می‌شود.

نیروهای آزادی‌بخش اورزیکستان در پاسخ به اشغال این کشور توسط روسیه ایجاد شد و تقریبا متشکل از بیش از ۷۰۰۰ مبارز داوطلب آزادیخواه است که مصمم هستند کشور خود را از اشغال بیگانگان و همچنین سازمان تروریستی داخلی یعنی القتلا آزاد کنند. آن‌ها اغلب برای اهداف در کنار هم می‌جنگند و از حمایت انگلیس و ایالات متحده نیز برخوردار هستند.

دولت روسیه نیروی آزادی‌بخش را یک سازمان تروریستی هم تراز با القتلا می‌داند.