ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شروران

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
دابی . - مدرسه قهرمانانه من

دابی

دابی (Dabi) با نام واقعی تویا تودوروکی یک آنتاگونیست مهم در انیمه و مانگای مدرسه قهرمانی من است. او پسر بزرگ اندوور، قهرمان حرفه‌ای شناخته شده است که به خاطر غفلت و اقدامات خودخواهانه‌ی او تبدیل به یک شرور شد. او شروری وابسته به لیگ شروران، و عضو سابق جوخه اقدام پیشتاز از این سازمان بود. او […]
کاینا تسوتسومی . - مدرسه قهرمانانه من

کاینا تسوتسومی

کاینا تسوتسومی با نام مستعار لیدی ناگانت (Lady Nagant) یک شرور و قهرمان حرفه‌ای سابق است. با شورشی که همه برای یکی در بدن تومورا شیگاراکی ایجاد کرد، او قادر به رهایی از تارتاروس شد. او آنتاگونیست محوری آرک قهرمان تاریک است. تاریخچه لیدی ناگانت یک قهرمان حرفه‌ای بود که برای کمیسیون امنیت عمومی قهرمانی کار می‌کرد. افرادی مثل […]
تومورا شیگاراکی . - مدرسه قهرمانانه من

تومورا شیگاراکی

تومورا شیگاراکی (Tomura Shigaraki) با نام واقعی تنکو شیمورا، رهبر لیگ شروران و آنتاگونیست اصلی انیمه و مانگا است. او اولین بار به عنوان آنتاگونیست اصلی آرک .U.S.J به نمایش درآمد. تمورا توسط استاد خود، همه برای یکی پرورش یافت تا روزی آل مایت، «سمبل صلح» را بکشد. او بعدا سازمان خود را با ارتش آزادی […]
همه برای یکی . - مدرسه قهرمانانه من

همه برای یکی

همه برای یکی (All For One) با نام واقعی شیگاراکی بنیان‌گذار لیگ شروران است. او آنتاگونیست اصلی آرک «یورش به مخفیگاه» و آنتاگونیست محوری مجموعه Boku no Hero Academia است. او زمانی قدرتمندترین شرور ژاپن و دشمن آلمایت بوده است. هویت کامل او ناشناخته است. هدف نهایی او ربودن کوسه برادر جوان‌ترش یعنی یکی برای همه […]
هیمیکو توگا . - مدرسه قهرمانانه من

هیمیکو توگا

هیمیکو توگا (Himiko Toga) یک آنتاگونیست محوری است که زمانی عضو لیگ شروران و وابسته به جوخه اقدام پیشتاز بود. هیمیوکو و سایر افراد تیم خود به عنوان آنتاگونیست‌های آرک «کمپ تمرین جنگلی» ایفای نقش می‌کنند. هیمیکو همچنین به عنوان ضدقهرمانی در آرک «آزمون جواز موقت قهرمانی» و آرک «شیه هایسایکای» نقش دارد. او بعدها […]
گتن . - مدرسه قهرمانانه من

گتن

(بستگان)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/boku-no-hero-academia/%d8%af%d8%a7%d8%a8%db%8c/\">تویا تودوروکی</a> (بستگان)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فویومی تودوروکی (بستگان)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"ناتسو تودوروکی (بستگان)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/boku-no-hero-academia/%d8%b4%d9%88%d8%aa%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%88%da%a9%db%8c-shoto-todoroki/\">شوتو تودوروکی</a> (بستگان)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/boku-no-hero-academia/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-villains/\">شرور</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"ستوان جبهه آزادسازی پدیده‌های فرا طبیعی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"ارتش-آزادی-متا-meta-liberation-army\">ارتش آزادسازی متا</a>&nbsp;(قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/boku-no-hero-academia/%d8%ac%d8%a8%d9%87%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c/\">جبهه آزادسازی پدیده‌های فرا طبیعی</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دسته بنفشه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سبک مبارزه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دامنه دور"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مانگا: فصل ۲۱۸"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"انیمه: قسمت ۱۰۹"}}]}}]}}[/json] گتن (Geten) با نام خانوادگی هیمورا که با همچنین گاهی با نام آیسمن شناخته می‌شود، یک شرور و عضوی از ارتش […]
کای چیساکی . - مدرسه قهرمانانه من

کای چیساکی

کای چیساکی (Kai Chisaki) که همچنین با نام اوورهال (Overhaul) شناخته می‌شود، کاپیتان سازمان یاکوزای شیه هاسایکای بود. او آنتاگونیست اصلی آرک «شی هاسایکای» است و در حال حاضر در زندان تارتاروس به سر می‌برد. پیش‌زمینه کای یک یاکوزا و بخشی از یک سازمان بود که در گذشته بر دنیای زیرین فرمانروایی می‌کرد. با روی […]
کوروگیری . - مدرسه قهرمانانه من

کوروگیری

کوروگیری (Kurogiri) یک شرور رده B و یک نوموی بالا-رده است که توسط دکتر کیودای گاراکی از جسد اوبورو شیراکومو ساخته شده است. او محافظ تومورا شیگاراکی است و تحت فرمان همه برای یکی عمل می‌کند. او در مقطعی تحت بازداشت و در زندان تارتاروس محبوس بود و سپس برای تحقیقات به بیمارستان مرکزی منتقل […]
ریکیا یوتسوباشی . - مدرسه قهرمانانه من

ریکیا یوتسوباشی

(جد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/boku-no-hero-academia/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-villains/\">شرور</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فرمانده عالی ارتش آزادسازی متا (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جبهه آزادسازی پدیده‌های فرا طبیعی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رئیس و مدیر عامل کمپانی دتنرات"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/boku-no-hero-academia/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%a7-meta-liberation-army/\">ارتش آزادسازی متا</a> (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/boku-no-hero-academia/%d8%ac%d8%a8%d9%87%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c/\">جبهه آزادسازی پدیده‌های فرا طبیعی</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/boku-no-hero-academia/%d8%af%d8%aa%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa-detnerat/\">دتنرات</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مانگا: فصل ۲۱۸"}}]}}]}}[/json] ریکیا یوتسوباشی (Rikiya Yotsubashi) که همچنین با نام ری-دسترو شناخته می‌شود، رئیس و مدیر عامل یک کمپانی به نام دتنرات است. او همچنین به شکل […]
چیزومه آکاگورو . - مدرسه قهرمانانه من

چیزومه آکاگورو

[ف]استیندهال (قبلا)[/ف][/فهرست] || لیبل2::سن || داده2::۳۱[[خط]] || لیبل3::جنسیت || داده3::مذکر[[خط]] || لیبل4::کوسه || داده4::خونریزی[[خط]] || لیبل5::پیشه || داده5::[فهرست][ف][[پیوند|خودخوانده|خودخوانده‌ها-vigilantes]] (قبلا)[/ف][ف][[پیوند|شرور|شروران-villains]][/ف][/فهرست] || لیبل6::اولین نمایش || داده6::مانگا: فصل ۴۱[[خط]]انیمه: قسمت ۱۳[[خط]][/tmplt] چیزومه آکاگورو (Chizome Akaguro) که همچنین با نام قهرمان‌کش: استین شناخته می‌شود، یک شرور است که بیشتر به خاطر کشتار بسیاری از قهرمانان حرفه‌ای شناخته می‌شود. او […]
چیکارا یوتسوباشی . - مدرسه قهرمانانه من

چیکارا یوتسوباشی

&nbsp;(مادر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/boku-no-hero-academia/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-villains/\">شرور</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فرمانده عالی ارتش آزادی متا (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/boku-no-hero-academia/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%a7-meta-liberation-army/\">ارتش آزادی متا</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مانگا: فصل ۱۷۱ (اشاره شده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"انیمه: قسمت ۸۲ (اشاره شده)"}}]}}]}}[/json] چیکارا یوتسوباشی (Chikara Yotsubashi) که همچنین با عنوان دسترو شناخته می‌شود، یک شرور بدنام و فرمانده عالی و بنیانگذار ارتش آزادی متا بوده است. او پسر [link]{"text":"مادر کوسه‌ها"}[/link] و جد ریکیا یوتسوباشی است. تاریخچه چیکارا از مادری […]
جین بوبایگاوارا . - مدرسه قهرمانانه من

جین بوبایگاوارا

جین بوبایگاوارا (Jin Bubaigawara) که همچنین با نام توایس (Twice) شناخته می‌شود، یک شرور وابسته به لیگ شروران و بخشی از جوخه اقدام پیشتاز است. او و سایر افراد تیمش به عنوان آنتاگونیست‌های آرک «کمپ تمرین جنگلی» ایفای نقش می‌کنند. او بعدها تبدیل به یکی از نه ستوان جبهه آزادسازی پدیده‌های طبیعی شد، سازمانی که […]
گیگانتوماکیا . - مدرسه قهرمانانه من

گیگانتوماکیا

گیگانتوماکیا (Gigantomachia) شروری وابسته به لیگ شروران است. او یکی از خادمان وفادار به همه برای یکی و محافظ شخصی سابق او است. زمانی که لیگ شروران با ارتش آزادسازی متا ادغام شد و جبهه آزادسازی پدیده‌های فراطبیعی شکل گرفت، گیگانتوماکیا تبدیل به بخشی از این سازمان شد. او در جنگ آزادسازی پدیده‌های فراطبیعی شکست […]
آتسوهیرو ساکو . - مدرسه قهرمانانه من

آتسوهیرو ساکو

آتسوهیرو ساکو (Atsuhiro Sako) که همچنین با نام مستر کمپرس شناخته می‌شود، یک شرور وابسته به لیگ شروران، و یکی از اعضای جوخه اقدام پیشتاز از این سازمان بود. او بعدا به یکی از ۹ ستوان جبهه آزادسازی پدیده‌های فراطبیعی تبدیل شد. او در مسیر جدش که شروری به نام دزد بی‌همتا بود قدم گذاشت و به یک […]
نومو (یو.اس.جی.) . - مدرسه قهرمانانه من

نومو (یو.اس.جی.)

نومو یو.اس.جی. اولین نومو است که در لیگ شروران دیده شده است. او آنتاگونیست اصلی آرک «یو.اس.جی.» است. تاریخچه نومو زمانی یک گردن کلفت ناچیز بود. بدن او تحت شرایط نامعلومی مورد آزمایش قرار گرفت و DNA چهار فرد مختلف به او تزریق شد. این موضوع باعث دستیابی نومو به کوسه‌هایی شد و در نتیجه […]
هود . - مدرسه قهرمانانه من

هود

نقاب یا هود (Hood) که همچنین با نام های-اند شناخته می‌شود، یکی از دوازده نوموی های-اند هوشمند دکتر گاراکی است. او آنتاگونیست اصلی آرک قهرمان حرفه‌ای است. تاریخچه هود قبل از این که تبدیل به یک نوموی های-اند شود، زمانی یک انسان ولگرد بود که به عنوان یک مبارز زیرزمینی زندگی می‌کرد. توانایی‌ها توانایی‌های کلی: […]
گوتو ایماسوجی . - مدرسه قهرمانانه من

گوتو ایماسوجی

گوتو ایماسوجی (Goto Imasuji) ملقب به ماسکیلر و بعدا جیلبریکر، یک شرور درجه-A و وابسته به لیگ شروران است. او عضوی از جوخه اقدام پیشتاز است و به همراه افراد تیمش به عنوان آنتاگونیست‌های اصلی آرک «کمپ تمرین جنگلی» ایفای نقش می‌کنند. تاریخچه ماسکیلر دو سال قبل از هجوم جوخه اقدام پیشتاز، اقدام به حمله به یک روستا کرد […]
نومو (Nomu) . - مدرسه قهرمانانه من

نومو (Nomu)

نوموها (Nomu) افرادی هستند که بدنشان توسط دکتر اوجیکو به شدت تحت تغییرات قرار گرفته تا آن‌ها بتوانند چند کوسه را داشته باشند. آن‌ها به عنوان سربازان بی‌مغز لیگ شروران فعالیت می‌کنند. شرح نوموها که گاهی با عنوان انسان مصنوعی خطاب می‌شوند هیولاهای قدرتمندی هستند که به منظور نگه داشتن چند کوسه ایجاد شده‌اند. آن‌ها […]
مونفیش . - مدرسه قهرمانانه من

مونفیش

مونفیش (Moonfish) یک شرور وابسته به لیگ شروران و همچنین بخشی از جوخه اقدام پیشتاز است. او و سایر هم‌تیمی‌های او آنتاگونیست اصلی آرک کمپ تمرین جنگلی هستند. او بعد از شکست و دستگیر شدن به زندان تارتاروس فرستاده شد، جایی که او انتظار مجازات شدنش را می‌کشید تا این که توسط همه برای یکی […]
شویی ایگوچی . - مدرسه قهرمانانه من

شویی ایگوچی

شویی ایگوچی (Shuichi Iguchi) که همچنین با نام اسپینر شناخته می‌شود، یک شرور وابسته به لیگ شروران و بخشی از جوخه اقدام پیشتاز بود. او بعدا به یکی از نه ستوان جبهه آزادسازی پدیده‌های فراطبیعی تبدیل شد. او و سایر اعضای تیمش آنتاگونیست‌های اصلی آرک کمپ آموزشی جنگلی، آرک جنگ آزادسازی پدیده‌های فراطبیعی و آرک جنگ نهایی […]
چیتوسه کیزوکی . - مدرسه قهرمانانه من

چیتوسه کیزوکی

چیتوسه کیزوکی (Chitose Kizuki) که همچنین با نام مستعار کیوریس (Curious) شناخته می‌شود، مدیر انتشارات شووایشا بود که به طور محرمانه برای ارتش آزادسازی متا کار می‌کرد. او یکی از آنتاگونیست‌های اصلی آرک ارتش آزادسازی متا است. توانایی‌ها توانایی‌های کلی: چیتوسه یک مبارز توانا و یک رهبر عالی در نبرد است. او ترجیح می‌دهد تا […]
کاگرو اوکوتا . - مدرسه قهرمانانه من

کاگرو اوکوتا

کاگرو اوکوتا (Kagero Okuta) که همچنین با نام جیران شناخته می شود، یک شرور درجه C و دلالی وابسته به لیگ شروران است که به جذب افراد جدید برای این سازمان می پردازد. تاریخچه جیران در دورانی یک تامین‌کننده عادی برای خودخوانده‌ای به نام نوکدستر بود. او معمولا برای این خودخوانده داروهای مسکن تامین می‌کرد. […]
کیودای گاراکی . - مدرسه قهرمانانه من

کیودای گاراکی

کیودای گاراکی (Kyudai Garaki) که همچنین با نام مستعار داروما اوجیکو شناخته می‌شود، یک شرور وابسته به لیگ شروران است. او خدمتگذار وفادار همه برای یکی و همچنین تومورا شیگاراکی است. توانایی‌ها هوش بالا تخصص پزشکی کوسه نیروی حیات (Life Force): این کوسه به کیودای اجازه می‌دهد تا طول عمر خود را افزایش دهد و […]
فلکت ترن . - مدرسه قهرمانانه من

فلکت ترن

فلکت ترن (Flect Turn) یک شرور و آنتاگونیست اصلی مدرسه قهرمانی من: ماموریت قهرمانان جهان است. او رهبر فرقه‌ی جهانی هیومارایز است که به روز رستاخیز تکینگی کوسه باور دارند و هدفشان حذف کوسه‌ها از دنیا است. توانایی‌ها توانایی‌های کلی: فلکت به عنوان قوی‌ترین عضو و رهبر فرقه هیومارایز شناخته می‌شود. سطح مهارت‌های فلکت به […]
کوکو هاناباتا . - مدرسه قهرمانانه من

کوکو هاناباتا

کوکو هاناباتا (Koku Hanabata) که همچنین با نام مستعار ترامپت شناخته می‌شود، رهبر حزب قلب و ذهن است، کسی که به طور محرمانه عضوی از ارتش آزادسازی متا بوده است. او یکی از آنتاگونیست‌های اصلی آرک ارتش آزادسازی متا است. ترامپت بعدها تبدیل به یکی از نه ستوان جبهه آزادسازی پرنرمال شد، سازمانی که از […]
تومویاسو چیکازوکو . - مدرسه قهرمانانه من

تومویاسو چیکازوکو

تومویاسو چیکازوکو (Tomoyasu Chikazoku) که همچنین با نام مستعار اسکپتیک شناخته می‌شود، عضو هیئت مدیره شرکت فیل گود است که به طور محرمانه برای ارتش آزادسازی متا فعالیت می‌کند. او یکی از آنتاگونیست‌های اصلی آرک ارتش آزادسازی متا است. او بعدها تبدیل به یکی از نه ستوان جبهه آزادسازی پرنرمال شد، سازمانی که از ادغام اعضای […]