ویکی مدرسه قهرمانانه من

کلاس 1-A

اشتراک‌گذاری

کلاس 1-A

Class 1-A

کلاس 1-A مدرسه قهرمانانه من

تحت کنترل

دبیرستان یو.ای.

اولین نمایش

مانگا: فصل ۵
انیمه: قسمت ۴

کلاس 1-A کلاسی در دبیرستان یو.ای. است که شخصیت اصلی مجموعه یعنی ایزوکو میدوریا و بسیاری از شخصیت‌های مهم دیگر در آن حاضر هستند.

معلمان

  • شوتا آیزاوا - معلم اصلی
  • هیزاشی یامادا - معلم انگلیسی
  • توشینوری یاگی - معلم مطالعات بنیادی قهرمانی
  • کن ایشییاما - معلم ادبیات نوین
  • نموری کایاما - معلم تاریخ هنری قهرمان نوین
  • اکتوپلاسم - معلم ریاضیات

دانش‌آموزان

به ترتیب موقعیت نشستن در کلاس:

صفحات دیگر