بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تاهیرا (Tahira)

اشتراک‌گذاری

تاهیرا

Tahira

تاهیرا (Tahira) - Assassin’s Creed

مرگ

سال ۳۸ پیش از میلاد
سانای، پادشاهی مصر

حضور در

Assassin's Creed: Origins (اولین نمایش)
Assassin's Creed: Origins – The Hidden Ones

تاهیرا (Tahira - مرگ در ۳۸ پ.م.) یکی از اعضای پنهان شدگان بود، سازمانی که بعدها به انجمن برادری اساسین تکامل یافت.

پیش از این که اداره پنهان شدگان به سانای منتقل شود، تاهیرا به عنوان محافظ حیات وحش مصر پیرامون دلتای نیل فعالیت می‌کرد. او بعدها تدارکات و نظارت بر پنهان شدگان را بر عهده گرفت و در سال ۳۸ پیش از میلاد به شورشیان نطبی علیه رومیان کمک کرد.

مرگ

زمانی که بایک بعد از کشتن آمپلیوس و تاموس برای دادن گزارش به تاهیرا به مقر فعالیتشان در سانای بازگشت، آن‌ها به همراه کاشتا، توسط مردان روفیو (Rufio) مورد حمله قرار گرفتند و این محل به آتش کشیده شد. آن‌ها هنگام تلاش برای فرار اسیر رومیان شدند و هر دوی تاهیرا و کاشتا در قلعه کلوسترا زندانی شدند و بایک نیز به صلیب کشیده شد. با این حال بایک توسط امنت نجات پیدا کرد و برای آزاد کردن کاشتا و تاهیرای مجروح شده به قلعه نفوذ کرد. آن‌ها موفق به فرار شدند و در کوهستان به هم ملحق شدند اما تاهیرا که جراحاتش شدید بود تسلیم شد و جان خود را از دست داد.

صفحات دیگر