بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ابناکی (Abenaki)

اشتراک‌گذاری

ابناکی (Abenaki) مردم بومی ساکن شمال شرق ایالت متحده بودند.

تاریخچه

بر خلاف ایروکوا، ابناکی فاقد یک قدرت مرکزی بود و این موضوع به استعمارگران بریتانیایی‌ها اجازه می‌داد تا قلمروی آن‌ها را به راحتی محاصره کنند. در ابتدا ابناکی گروهی خنثی در جنگ میان فرانسوی‌ها و سرخ‌پوستان بود اما درگیری اجتناب ناپذیر شد و آن‌ها بیشتر طرف ارتش فرانسه را گرفتند. در زمان جنگ، اعضای ابناکی یعنی دو ملت شانی و لنیپ در حمله به گروه اعزامی برادوک با هیثم کنوی و Kaniehtí:io همکاری کردند.

صفحات دیگر