بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

یوتون‌ها

اشتراک‌گذاری
یوتون‌ها
یک یوتون

یوتون‌ها (Jötnar) جناح اصلی ایسو بودند که عمدتا در یوتون‌هایم فعالیت داشتند، جایی که توسط پادشاه‌شان، سوتونگر اداره می‌شد. علیرغم اینکه سوتتونگر بر یوتون‌ها تسلط مطلق داشت، اما گروه جداگانه‌ای از آن‌ها به نام موسپل‌ها در موسپل‌هایم و ​​تحت فرمانروایی سورتر ساکن شدند.

همانند اساطیر نورس، آن‌ها مرتبا با سایر جناح‌های ایسو مانند آسیر و ونیر درگیری داشتند. یوتون‌ها همچنین به دلیل تسلط بر توانایی خود در بافتن و دستکاری توهمات مشهور بودند. وقتی ایوور اقدام به احیای تصوراتی از خاطرات اودین کرد، این توهمات به طور مرتب در مناطق مختلف یوتون‌هایم دیده می شد.

صفحات دیگر