ویکی Assassin’s Creed

ویلیام مایلز

اشتراک‌گذاری

ویلیام مایلز

William Miles

ویلیام مایلز - Assassin’s Creed

تولد

۱۹۴۸

نژاد

انسان

وابسته به

صداگذار

نیک جیمسون
جان دو لانسی

ویلیام بیل مایلز (William "Bill" Miles) عضوی از فرقه اساسین بود که به عنوان یک رابط برای تیم‌های اساسین در سراسر دنیا عمل می‌کرد. او که در مقر اساسین مستقر بود، به طور منظم تیم‌ها را از وضعیت سایر گروه‌ها مطلع می‌کرد. او دارای یک همسر و پسری به نام دزموند بود.

در ابتدا ویلیام مایلز در یک مکان دور دست به نام «مزرعه» کار می‌کرد اما فداکاری او برای فرقه اساسین باعث شد تا او در نقش یک منتور ظاهر شود و بر فعالیت‌های گروه‌های اساسین در سراسر دنیا نظارت کند.

در اواخر سال ۲۰۱۲، او به یک تیم اساسین متشکل از دزموند، شون هیستینگز، و ربکا کرین پیوست. این تیم قادر به یافتن یک سیب عدن شد، و سپس به معبد بزرگ که از تمدن اول به جا مانده بود نقل مکان کرد.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed: Brotherhood
  • Assassin's Creed: The Fall
  • Assassin's Creed: Revelations
  • Assassin's Creed Initiates
  • Assassin's Creed III
  • Assassin's Creed: Origins
  • Assassin's Creed: Bloodstone