بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ویلیام مایلز

اشتراک‌گذاری

ویلیام مایلز

William Miles

ویلیام مایلز - Assassin’s Creed

تولد

۱۹۴۸

نژاد

انسان

وابسته به

صداپیشه

نیک جیمسون
جان دو لانسی

ویلیام بیل مایلز (William "Bill" Miles) عضوی از فرقه اساسین بود که به عنوان یک رابط برای تیم‌های اساسین در سراسر دنیا عمل می‌کرد. او که در مقر اساسین مستقر بود، به طور منظم تیم‌ها را از وضعیت سایر گروه‌ها مطلع می‌کرد. او دارای یک همسر و پسری به نام دزموند بود.

در ابتدا ویلیام مایلز در یک مکان دور دست به نام «مزرعه» کار می‌کرد اما فداکاری او برای فرقه اساسین باعث شد تا او در نقش یک منتور ظاهر شود و بر فعالیت‌های گروه‌های اساسین در سراسر دنیا نظارت کند.

ویلیام پسرش را در کنار همسرش بزرگ کرد و او را برای تبدیل شدن به یک اساسین از کودکی آموزش داد و سعی کرد اهمیت میراث اساسین‌ها را به او بیاموزد. با این حال، دزموند به اندازه پدر و مادرش به انجمن برادری اختصاص نداشت و در نهایت در سن ۱۶ سالگی فرار کرد تا یک زندگی عادی را دنبال کند. ویلیام برای از دست دادن پسرش غمگین بود و چندین سال بعد تلاش کرد تا او را ردیابی کند. با این حال صنایع آبسترگو که دزموند را در سال ۲۰۱۲ ربود تا از او به عنوان یک سوژه آزمایشی برای پروژه آنیموس استفاده کند و قطعات کشف نشده عدن را پیدا کند.

پس از فرار دزموند از آبسترگو با کمک لوسی استیلمن، دزوند در کنار شان هستینگز و ربکا کرین به تیم لوسی پیوست. ویلیام در تماس نزدیک با این تیم بود و پیشرفت دزموند را زیر نظر داشت و خاطرات اتزیو را زنده کرد. پس از اینکه دزموند مجبور به کشتن لوسی شد و پس از بدست آوردن سیب عدن اتزیو به کما رفت، ویلیام خودش به تیم پیوست تا وضعیت دزموند را زیر نظر بگیرد و از خاطرات اتزیو برای یافتن معبد بزرگ تمدن اول استفاده کرد.

هنگامی که دزموند بهبود یافت، ویلیام با او، شان و ربکا برای یافتن کلید مورد نیاز برای دسترسی به اتاق‌های داخلی معبد بزرگ کار کرد و هدف از آن نجات جهان از فاجعه دوم بود. در حالی که دزموند خاطرات هیثم کنوی و رادون‌هاگه‌دون را برای یافتن کلید زنده می‌کرد، ویلیام سعی داشت با پسرش صحبت کند و اتفاقات رخ داده را جبران کند، اما سردی و غرور او مانع از عذرخواهی‌اش شد، بنابراین آن‌ها بیشتر از هم دور شدند. با این حال، پس از اینکه ویلیام به خاطر بازیابی یک منبع برق برای معبد بزرگ توسط آبسترگو دستگیر شد، دزموند طی ماموریتی به نجات پدرش رفت که منجر به آشتی آن‌ها شد.

پس از اینکه دزموند خود را فدا کرد تا دستگاه شفق قطبی جهانی را فعال کند و از فاجعه دوم جلوگیری کند، ویلیام با غم و اندوه از دست دادن پسرش، از سمت منتوری کنار رفت و گاوین بنکس را به عنوان جانشین خود منصوب کرد در حالی که خودش مخفی شد. با این حال در سال ۲۰۱۵ او دوباره به نقش خود بازگشت و یک بار دیگر به هماهنگ‌سازی فعالیت اساسین‌ها در سراسر جهان پرداخت. او بعدا در سال ۲۰۱۷ مسئول استخدام لیلا حسن در انجمن برادری شد و در سال ۲۰۲۰ با بسیم بن اسحاق دیداری داشت تا در مورد ادامه همکاری با این اساسین تصمیم‌گیری کند.

نمایش‌ها

صفحات دیگر