بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نهال

اشتراک‌گذاری

نهال

Nehal

نهال - Assassin’s Creed

نهال (Nehal) یک تجلی روانشناختی از لوکی ایسو در ذهن تناسخ لوکی یعنی بسیم بن اسحاق بود. بسیم برای سال‌ها با این ماهیت درون خود درگیر بود و به اشتباه نهال را فردی واقعی و قدیمی‌ترین دوست و همراه خود می‌دانست.

در ذهن بسیم، نهال یک سارق همکار او بود که در اواسط قرن نهم در کنار او در خیابان‌های بغداد بزرگ شده بود. اگرچه نهال اغلب به‌عنوان یک فرد تنها و سرسخت دیده می‌شد، اما او و بسیم پیوند قوی با هم داشتند و در ابتدا نهال تنها کسی بود که از درگیری بسیم با کابوس‌هایش از یک جن آگاه بود، و به او کمک می‌کرد تا با آن کنار آید. با این حال، روابط آن‌ها به مرور زمان به دلیل تمایل بسیم برای پیوستن به پنهان شدگان تیره شد.

نمایش‌ها

صفحات دیگر