ویکی Assassin’s Creed

میرین

اشتراک‌گذاری

میرین

Myrrine

میرین Assassin’s Creed

دوره‌ی فعالیت

حوالی سال ۴۴۸ تا ۴۲۲ پ.م

وابسته به

خانه‌ی اگیاد

صداپیشه

ماریا سیریگنیس

حضور در

Assassin's Creed: Odyssey

میرین (Myrrine) که در زمان تبعید با نام فینیکس شناخته می‌شد، همسر نیکولاس، مادر کاساندرا و الکسیوس، و دختر لئونیداس شاه اسپارت است. او نیزه‌ی لئونیداس را به فرزند بزرگ خود داد، نیزه‌ای که میراث خانوادگی او بود و بعد از مرگ لئونیداس به او رسیده بود. این نیزه در واقع یک ساخته‌ی ایسو بود.

زمانی که نیکولاس دخترش را از کوه تیگتوس به پایان انداخت، میرین در آنجا حاضر بود و از همسرش خواهش می‌کرد تا این کار را نکند اما تلاش‌های او نتیجه‌ای در بر نداشت.

دانستنی‌ها

  • نام او از واژه‌ی یونانی میرو گرفته شده که به معنای معشوق است.
  • فینیکس (ققنوس) یک پرنده‌ی افسانه‌ای که هر بار بمیرد دوباره متولد می‌شود.