ویکی Assassin’s Creed

الکسیوس (Alexios)

اشتراک‌گذاری

الکسیوس

Alexios

الکسیوس (Alexios) Assassin’s Creed

تولد

حدود ۴۴۸ سال پیش از میلاد

نژاد

انسان

وابسته به

فرقه‌ی کاسموس
کاساندرا

نمایش در

Assassin's Creed: Odyssey

بازیگر

مایکل آنتوناکوس

الکسیوس (Alexios) که همچنین با عنوان دیموس شناخته می‌شود، یکی از اعضای فرقه‌ی کاسموس، سازمانی شبه-تمپلار است که در یونان استقرار داشت. او نوه‌ی لئونیداس پادشاه اسپارت و همچنین برادر جوان‌تر، مزدوری مشهور به نام کاساندرا است.

او طی یک نقشه‌ی هماهنگ شده توسط فرقه‌ی کاسموس در زمانی که یک نوزاد بود از خانواده‌اش جدا شد و به خاطر ارتباط او با تمدن اولیه توسط فرقه‌ی مذکور گرفته شد. از آن پس او با نام دیموس شناخته شد و به عنوان یک سلاح توسط فرقه به کار گرفته شد.

وفاداری او به فرقه‌ی کاسموس در نهایت او را در مقابل خواهرش قرار می‌دهد، کسی که قصد داشت در میان جنگ پلوپونز و متحد کردن دوباره‌ی خانواده‌اش، نفوذ فرقه بر یونان را از بین ببرد.