بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فولاد

اشتراک‌گذاری

فولاد

Fuladh

فولاد - Assassin’s Creed

گونه

انسان

وابسته به

فولاد (Fuladh) یک منتور از پنهان شدگان در قرن نهم بود که در منطقه جستانیان از پرشیا مستقر بود.

بیوگرافی

در سال ۸۹۷، فولاد قرار بود میزبان شورایی از پنهان شدگان در قلعه نوساز الموت در دیلم باشد. همتای او ریحان، یک هیدن وان دیگر به نام هیثم که به انگلستان فرستاده بود را همراه با بسیم ابن اسحاق برای حضور در این شورا دعوت کرد.

نمایش‌ها

صفحات دیگر