بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

علی بن محمد

اشتراک‌گذاری

علی بن محمد

Ali ibn Muhammad

علی بن محمد - Assassin’s Creed

مرگ

۸۸۳

نژاد

انسان

وابسته به

شورش زنج

علی بن محمد (Ali ibn Muhammad) که همچنین با نام صاحب‌الزنج شناخته می‌شود، از یک رهبر شورشی از شورش زنج بود. اگرچه او متحدی برای پنهان شدگان بود، اما برای اصول آن‌ها احترامی قائل نبود و معتقد بود که آزادی واقعی هیچ محدودیتی ندارد.

او در دهه ۸۶۰ با یک هیدن وان جوان به نام بسیم بن اسحاق آشنا شد.

نمایش‌ها

صفحات دیگر