بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

عدن

اشتراک‌گذاری
عدن
عدن

عدن (Eden) یا باغ عدن شهری باستانی بود که توسط ایسو ساخته شد.

این شهر محل زندگی فانس، دانشمند برجسته پروژه آنتروپوس بود، پروژه‌ای به منظور توسعه نیروی کار انعطاف‌پذیر و مطیع (انسان‌ها) طراحی شده بود که از طریق قطعات عدن به بردگی ایسو درآمدند. این شهر همچنین با قلمروهای خواهر شامل آتلانتیس، جهان زیرین و الیسیوم تخاصم داشته است.

در نقطه‌ای، آدم و حوا که دو تن از اولین دورگه‌ها بودند، پس از دزدیدن یکی از سیب‌های عدن سعی کردند از طریق از عدن بگریزند، اگرچه توسط نیرویی ناشناخته متوقف شدند.

در دوران مدرن، کلی کاچمارک، از نوادگان آدم، از طریق یک فایل ویدئویی به نام حقیقت، فرار کردن آدم و حوا را برای دزموند فاش کرد. این ویدیو نمایی اجمالی از عدن را نشان می‌داد.

بعدا، پس از اینکه دزموند تمام حروف نگاره‌ها را بازیابی کرد و شکاف‌های برنامه‌نویسی آنیموس را حل کرد، با یک فایل اجرایی به نام «معجزه» توسط کلی مواجه شد. دزموند از طریق بارگذاری آن در «برنامه آموزش مجازی آنیموس» و کشف مسیری برای پیمایش، با یک نسخه مجازی از کلی روبرو شد، کسی که به او گفت: :«عدن. او.. در عدن. هوا را پیدا کند. کلید. دی‌ان‌ای او...»، که اشاره به مکانی داشت.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed II (اولین نمایش)
  • Assassin's Creed: Brotherhood (اشاره شده)
  • Assassin's Creed: Odyssey – The Fate of Atlantis: Judgment of Atlantis (اشاره شده)
صفحات دیگر