Assassin’s Creed

ریونستروپ

اشتراک‌گذاری

ریونستروپ

Ravensthorpe

ریونستروپ - Assassin’s Creed

در اختیار

وایکینگ‌های نروژی

بنیان‌گذار

تاریخ بنیان

اواخر قرن نهم

ریونستروپ (Ravensthorpe) یک استقرارگاه در جنوب لسترشیر انگلستان بود. این ناحیه در قرن نهم توسط قبیله ریون ساخته شد، گروهی از وایکینگ‌های نروژ که کشور خود را به خاطر فشارهای سیاسی ترک کرده بود. ریونستروپ به عنوان مقری برای ایوور و هیدن وان‌ها استفاده می‌شد تا آن‌ها بتوانند برنامه‌های خود برای شکار اعضای فرقه انشنتس در سراسر انگلستان را پیاده‌سازی کنند.