بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خلافت عباسی

اشتراک‌گذاری

خلافت عباسی

Abbasid Caliphate

پایتخت

دولت

سلطنتی

رئیس حکومت

خلیفه

خاندان حاکم

عباسیان

ملت

عربستان
ایران

زبان

عربی

دین اصلی

اسلام

بنیان‌گذار

عبدالله السفاح

تاریخ بنیان

۷۵۰

تاریخ انحلال

۱۵۱۷

آخرین حاکم

المتوکل سوم

خلافت عباسی (Abbasid Caliphate) که همچنین با نام امپراتوری عربی شناخته می‌شود، سومین خلافت پس از پیامبر اسلام بود. این امپراتوری در سال ۷۵۰ و در پی انقلابی علیه خلافت امویان تأسیس شد. از آنجا که بنرهای آن‌ها سیاه بود، تانگ‌ها آن‌ها را به عنوان «عرب‌های سیاه» می‌شناختند.

تاریخچه

بنی عباس از نسل عباس بن عبدالمطلب، عموی محمد بود. این دودمان برای آن‌ها نفوذ زیادی را به دست آورد و عباسیان با ارتش قدرتمند خود قادر شد در جریان انقلاب عباسیان از سال ۷۴۷ تا ۷۵۰ خلافت امویان را سرنگون کنند و ابو عباس السفاح را به عنوان اولین خلیفه امپراتوری جدید منصوب کنند.

السفاح تقریبا بلافاصله پس از رسیدن به تاج و تخت، به پاکسازی‌های بی‌رحمانه‌ای علیه حامیان خود روی آورد و متعاقبا از سوی دشمنانش مانند پنهان شدگان با لقب تحقیرآمیز «خون‌ریز» شناخته شد.

در سال ۷۵۱، آن‌ها با سلسه تانگ در نبرد تالاس درگیر شدند، جایی که خیانت ناگهانی مزدوران کارلوک که زیر نظر نیروهای تانگ می‌جنگیدند به پیروزی قاطع عباسیان منجر شد. گروه پنهان شدگان به رهبری النا خیلی دیر وارد عمل شدند که بتوانند بر نتیجه جنگ تأثیر بگذارند، اما آن‌ها موفق شدند جان یک کماندار تانگ به نام لی‌ای را نجات دهند و پس از آن او را در محفل خود استخدام کردند. در سال ۷۵۴، السفاح اعضای پنهان شدگان را در منطقه‌ای ریشه‌کن کرد و لی‌ای تنها بازمانده این جریان بود که موفق به فرار شد.

دوره‌ی طولانی حکومت عباسیان اغلب به عنوان دوران طلایی اسلامی قلمداد می‌شود که ناشی از اوج شکوفایی علمی و هنری در سراسر جهان اسلام بود. سرانجام قدرت عباسیان رو به کاهش رفت و در زمان جنگ‌های صلیبی کنترل آن‌ها بر قلمروی اطراف پایتختشان بغداد کاهش یافت، اگرچه خلفای آن‌ها همچنان از اعتبار معنوی برخوردار بودند. در سال ۱۲۵۸،  هلیگو خان و ​​امپراتوری مغول شهر بغداد را غارت کرد که پایانی نه تنها برای قدرت فرهنگی عباسیان، بلکه برای پیشرفت‌های فکری جامعه اسلامی بود، زیرا فیلسوفان و دانشمندان شهر نابود شدند و تمام کتابخانه‌ها و آکادمی‌ها با خاک یکسان شدند. خلافت عباسی مدتی در مصر تحت حمایت سلطنت مملوک دوام آورد، اگرچه قدرت معنوی سابق آن‌ها تنزل یافته بود. سرانجام سلطنت مملوک در سال ۱۵۱۷ به دست امپراتوری عثمانی سقوط کرد و سلاطین عثمانی خودشان ادعای خلافت کردند.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed: Dynasty (اولین نمایش)
  • Assassin's Creed: Valhalla (اشاره شده)
  • Assassin's Creed Roleplaying Game (اشاره شده)
  • Echoes of History (اشاره شده)
  • Assassin's Creed: Mirage
صفحات دیگر