بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنو (Senu)

اشتراک‌گذاری

سنو

Senu

سنو (Senu) Assassin’s Creed

گونه

عقاب دوبرار

وابستگی‌ها

مدجای
اساسین‌ها
انجمن برادری مصر

حضور در

Assassin's Creed: Origins

سنو (Senu) یک عقاب دوبرار ماده و همراه وفادار اساسین مصری یعنی بایک بود.

این عقاب همبستگی خاصی با بایک داشت، کسی که به واسطه قابلیت دید عقاب (Eagle Vision) می‌توانست چشم‌انداز سنو از دنیای پیرامون را ببیند. در نتیجه این حیوان یک رسانه دیداری قدرتمند برای شناسایی در ماموریت‌های بایک بود.

عقاب در ارتفاع و در آسمان بالای سر بایک پرواز می‌کرد و در شرایط مختلف به او کمک‌رسانی می‌کرد:

  • اگر بایک در حال شکار بود، سنو فرود می‌آمد و یکی از حیوانات نزدیک به او را می‌کشت.
  • اگر او به قلعه‌ای نفوذ می‌کرد، سنو با دستور بایک و در مواقعی با انتخاب خودش فرود می‌آمد و با آزار دادن دشمن باعث هواس‌پرتی آن‌ها می‌شد تا بایک اقدام به کشتن آن‌ها کند.
صفحات دیگر